Drukuj

edroga364Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie zarządza około 1156 km dróg krajowych, co stawia Małopolskę w czołówce województw o takiej gęstości sieci. Jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji w tym regionie jest oczywiście budowa drogi ekspresowej S7.

Obecnie trwa np. realizacja odcinka Lubień – Rabka, w podziale na trzy części: Lubień – Naprawa, Naprawa – Skomielna i Skomielna – Rabka Zdrój. Wartość inwestycji wynosi 2 mld zł.

- Spodziewamy się, że ten i przyszły rok będą decydujące, jeśli chodzi o wykonawstwo prac drogowych, bo na budowę tunelu zakładamy około 5 lat – powiedział Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie. – Na odcinki drogowe założyliśmy 3 lata i mamy już pierwsze symptomy świadczące, że dla niektórych może być to jednak za mało. Jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale na pewno ta budowa jest jedną z trudniejszych jakie prowadzimy.

Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 roku. Umowa dla S7 Skomielna – Rabka Zdrój i DK 47 Rabka Zdrój – Chabówka została podpisana 31 marca 2016 r. z włoską firmą Salini. W takim samym czasie ma powstać odcinek Lubień – Naprawa. Umowa z polsko-ukraińskim konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacją ALTIS-HOLDING z Kijowa podpisana została 29 czerwca 2016 r. Na odcinek tunelowy, Naprawa – Skomielna, umowa została podpisana także 29 czerwca 2016 r. z firmą Astaldi z Rzymu.

W ciągu drogi S7 Naprawa – Skomielna powstaną właściwie dwa oddzielne tunele, każdy posiadający po 3 pasy ruchu. Będzie to kosztowało około 1 mld zł. Choć odcinek stanowi środkową część całej budowanej trasy, to pozostałe dwa będą mogły być oddane do ruchu wcześniej, ponieważ zostaną wykonane zjazdy na istniejącą drogę krajową.

- Jest to teren bardzo trudny, jeśli chodzi o wykonanie – wyjaśnił Pałasiński. – Przede wszystkim związane jest to z dostępem do terenów budowy. Trzeba wykonać w stromych warunkach drogi dojazdowe.

Wykonany w 2015 roku Generalny Pomiar Ruchu wykazał, że natężenie ruchu na tzw. Zakopiance wciąż rośnie. I choć na tym niespełna 17-kilometrowym odcinku średni dobowy ruch wynosi 17 tys. pojazdów na dobę, to w okresach świątecznych, ferii, wakacji czy długich weekendów zwielokrotnia się. To mocny argument, który wskazuje jak ważna i bardzo oczekiwana jest przebudowa tego odcinka.

W krakowskim oddziale GDDKiA jest także przygotowywana budowa drogi S7 od węzła Igołomska do granicy województwa świętokrzyskiego (55 km podzielone na trzy odcinki: granica województw - węzeł Szczepanowice, węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma, węzeł Widoma - węzeł Igołomska). Budowa ma potrwać od 2019 do 2021 roku.

Natomiast jeszcze w tym roku zakończy się realizacja Trasy Nowohuckiej, czyli 4,5-km odcinka drogi S7 od węzła Rybitwy do węzła Igołomska - fragmentu wschodniej obwodnicy Krakowa. W ciągu tej trasy powstanie kilkanaście obiektów inżynierskich, w tym największy most na Wiśle. Oddanie jej kierowcom zaplanowano na lipiec br.

- Z Zarządem Dróg Wojewódzkich współpracujemy m.in. przy budowie węzła drogowego w Poroninie – powiedział Tomasz Pałasiński. – Inwestorem jest ZDW, natomiast GDDKiA jest płatnikiem tej inwestycji. Innym przykładem tej współpracy jest budowa obwodnicy Skawiny.

Kolejną inwestycją GDDKiA jest most w Białym Dunajcu, do której przygotowania trwają już 8 lat. Obiekt pochodzi z 1930 roku i jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Dyrektor Pałasiński określił ją jako „serię niefortunnych zdarzeń” – Mamy nadzieję, że w tym roku ruszymy z robotami, a za dwa lat będzie można przejechać nowym mostem.

Inwestycje na Zakopiance, które także są w trakcie przygotowania, to m.in. węzeł w Gaju, między Krakowem a Myślenicami. To odcinek drogi o parametrach GP, gdzie występuje niestety wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań. Niedawno w Gaju, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, wybudowano kładkę dla pieszych. Następnym zadaniem jest budowa dwupoziomowego węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Zadziele. Celem inwestycji jest przede wszystkim bezpieczeństwo, ale nie bez znaczenia jest też usprawnienie przejazdu przez ten odcinek Zakopianki. Dwupoziomowy węzeł powstanie również przed Myślenicami, a cztery kolejne kładki dla pieszych pojawią się w Libertowie, Jaworniku i Głogoczowie.

- Do Programu Budowy Dróg Krajowych chcemy również wprowadzić, wartą ponad 1 miliard złotych inwestycję, czyli doprowadzenie drogi ekspresowej S7 do Nowego Targu – powiedział Tomasz Pałasiński. – Posiadamy dokumentację techniczną i decyzję środowiskową na ten odcinek i nie chcielibyśmy utracić ważności tej dokumentacji. W tej chwili są to już decyzje polityczno-ekonomiczne, bo inwestycja praktycznie jest gotowa do realizacji.

W Programie Budowy Dróg Krajowych nie ma jeszcze jednej inwestycji, dla której jednak minister infrastruktury podpisał Program Inwestycyjny. Jest to budowa około 12 kilometrów północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. 9 stycznia br. została już podpisana umowa na wykonanie koncepcji programowej dla tego odcinka. Wykonawca ma przygotować koncepcję programową, w tym m.in. analizy i prognozy ruchu, opinię geotechniczną oraz materiały koncepcyjne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dla brakującego 400-metrowego odcinka przed węzłem Modlnica), przedmiary i kosztorysy oraz program funkcjonalno-użytkowy.

- W pierwszej połowie przyszłego roku chcielibyśmy ogłosić przetarg w systemie „projektuj i buduj” na realizację tej inwestycji – dodał Pałasiński. – Północna obwodnica będzie przebiegała na terenie zurbanizowanym, tuż przy granicy miasta, ale będą tam zlokalizowane co najmniej 2 tunele. Najdłuższy z nich pod miejscowością Zielonki. Szacowany koszt inwestycji to co najmniej 1,5 mld zł.

Co jeszcze? Na wiosnę ruszą prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, a przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych obwodnic: Zabierzowa, Zatora czy Chełmca.

Były też plany, aby drogę krajową nr 75 Brzesko – Nowy Sącz wybudować na nowo w standardzie drogi ekspresowej. Jednak natężenie ruchu na tym odcinku nie uzasadnia takiej inwestycji, natomiast jak najbardziej potrzebna jest jej modernizacja. GDDKiA zleciła wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (tzw. STEŚ) z opracowaniem różnych wariantów przebiegu i prawdopodobnie w przekroju 2+1. W zeszłym roku minister podpisał program inwestycyjny dla drugiego etapu łącznika brzeskiego, co pozwoli na wybudowanie zjazdu z autostrady A4 omijającego Brzesko.  – Szacujemy, że po realizacji tej inwestycji, czas przejazdu między Brzeskiem a Nowym Sączem skróci się o około 20 minut w szczycie – wyjaśnił Pałasiński.

Ilona Hałucha
(na podstawie informacji z III Małopolskiego Forum Drogowego, które odbyło się w dniach 25-27 stycznia br. w Zakopanem)