Drukuj

budowa 05Pierwsze tygodnie wiosny przyniosły ożywienie w inwestycjach drogowych na Podlasiu. Realizacja obwodnicy Suwałk przeszła ze stadium „projektuj”, do etapu „buduj". Przybywa sprzętu i ludzi również na odcinkach powstającej S8, czy też na mniejszych zadaniach, jak np. w Grajewie, gdzie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych kontynuowana jest przebudowa fragmentu ul. Wojska Polskiego (DK nr 65).

Obecnie białostocki oddział GDDKiA nadzoruje budowę ponad 80 km dróg ekspresowych, w tym 38,5 km S8 w województwie mazowieckim. W procedurach przetargowych jest niemal cała podlaska część drogi ekspresowej S61.

Obwodnica Suwałk przez najbliższe lata będzie jedną z wiodących i kluczowych inwestycji w północnej części województwa. 27 stycznia br. wojewoda podlaski wydał decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a już 2 lutego GDDKiA przekazała wykonawcy (Budimex) plac budowy. Zakończono prace związane z wycinką drzew i krzewów, a zaraz potem ruszyła przebudowa tzw. kolizji infrastruktury podziemnej (kanalizacja) i naziemnej (linie energetyczne).

Obecnie prowadzone są roboty ziemne m.in. tzw. odhumusowanie (zdjęciem warstwy urodzajnej) oraz wymiany gruntów, wykopy i nasypy (ok. 20 tys. m3 wykopu i tyle samo nasypu). Roboty skoncentrowane są zwłaszcza na odcinku, który łączyć będzie obwodnicę Suwałk z istniejącą drogą krajową nr 8 (wylot w kierunku Budziska i granicy państwa). Ma on być gotowy - z koncem tego roku.

Pod koniec marca i na początku kwietnia rozpoczęły się prace związane z budową obiektów inżynierskich: PZ-12 i WE-13 w miejscowości Szwajcaria, WD-2 (m. Zielone Królewskie), PZ-6 (ul. 23 Października, Suwałki), a także pierwsze prace nad obiektem WE-1, znajdującym się nad przejazdem kolejowym na linii Suwałki – Olecko.

Przetargi

Pierwsze miesiące tego roku na Podlasiu to czas ogłoszania przetargów na kolejne odcinki drogi międzynarodowej Via Baltica, czyli drogi ekspresowej S61. Jej fragmenty, cała obwodnica Łomży (od końca marca) oraz odcinki od węzła Kolno aż po Szczuczyn (od początku lutego), są już objęte procedurą przetargową.

Z kolei 3 kwietnia br. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna – złożyła ją firma POLAQUA Sp. z o.o., ta sama, która w 2015 r zakończyła budowę I etapu tej obwodnicy.

Wcześniej, 24 marca, otwarte zostały oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (gr. państwa). Jeszcze w pierwszej połowie tego roku mają zostać ogłoszone przetargi na dwa brakujące odcinki S61 – Od Ostrowi Mazowieckiej do obwodnicy Łomży.

Droga S8

Wraz z końcem sezonu zimowego rozkręca się budowa podlaskich i mazowieckich odcinków S8, za które odpowiada oddział GDDKiA w Białymstoku. W przypadku mazowieckich fragmentów S8 prowadzone są roboty drogowe, mostowe i branżowe w pełnym zakresie. Wykonywane są m.in. podbudowy pomocnicze i zasadnicze, warstwy nasypu czy prace przy obiektach inżynierskich. Dla kontraktów obejmujących odc. Ia Wyszków – Poręba i odc. Ib Poręba – Ostrów Mazowiecka zaawansowanie prac szacowane jest na około 35 proc, dla odcinka Ostrów Mazowiecka – granica woj. – ok. 40 proc.
Mazowiecki fragment S8 ma być gotowy w III kwartale 2018 roku, a podlaski – w IV kwartale tego roku (zaawansowanie robót sięga 75 proc dla odcinka granica województwa – Zambrów i  65 proc dla odcinka Mężenin – Jeżewo).

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Od pierwszych dni nowego sezonu budowlanego kontynuowane są prace przy przebudowie fragmentu ul. Wojska Polskiego (DK nr 65) w Grajewie. Trwa tam regulacja krawężników, wymiana kabla energetycznego, a w tym roku cały - prawie półtora kilometrowy odcinek - zyska nową nawierzchnię i nową organizację ruchu. Zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku, w tym ma być zakończone.

Z kolei 12 kwietnia przekazany zostanie plac budowy w Poćkunach – tam w ramach Programu LMN przebudowywane będzie skrzyżowanie DK nr 16 z drogami niższej kategorii.

Źródło: GDDKiA