Drukuj

IMG0128GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej.

Koncepcja programowa wskaże główne założenia do rozwiązań projektowych, technologii budowy, określi wytyczne dla projektu budowlanego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 miesięcy, z czego wykonawca będzie miał czas do 11 miesięcy na opracowanie koncepcji programowej oraz do 10 miesięcy na wsparcie zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Termin składania ofert mija 20 lipca br.

Droga ekspresowa S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej to jeden z czterech odcinków drogi ekspresowej S1 przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.) To również najdłuższa z brakujących części trasy – bo około 40-kilometrowa – poprowadzona nowym śladem między Mysłowicami a Bielsko-Białą wraz z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. Rządowy program zakłada również budowę wysuniętego najdalej na północ odcinka Lotnisko – Podwarpie, który wzbogaci się na całej swojej długości o drugą jezdnię. Śladem istniejącej DK1 zostanie zaś poprowadzony 7,7-kilometrowy fragment od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Zupełnie nowy przebieg będzie miało również tzw. obejście Węgierskiej Górki, czyli odcinek Węgierska Górka – Milówka, w ciągu dawnej drogi krajowej DK69, o długości 8,5 km.

Źródło: GDDKiA O/Katowice