Drukuj

15185Prawie 200 mln będzie kosztowało zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 o długości ok. 15,3 km. Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A. podjęło się zrealizowania inwestycji w 34 miesiące. Daje też 10-letnią gwarancję na wykonane prace.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożonych zostało 11 ofert. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest ciągu drogi krajowej w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w miejscowości Stalowa Wola. Koniec zaś stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej DK 77 w m. Przędzel przed węzłem "Rudnik", stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19 (docelowo po wybudowaniu drogi ekspresowej – włączenie do węzła „Rudnik”).

Źródło: GDDKiA