Drukuj

budowa 06- Inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach to nie tylko duże, wieloletnie i wielomilionowe kontrakty. To także mniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach, gdzie określono najwyższe klasy ryzyka. Jednym z takich zadań jest rozbudowa drogi krajowej nr 53 Szczytno – Olszyny, dla której Program Inwestycji został zatwierdzony – powiedział 10 lipca podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.

Wiceminister Jerzy Szmit uczestniczył w spotkaniu koordynującym działania związane z oddaniem do ruchu odcinka drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Rychnowo oraz podpisał program inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny.

W połowie sierpnia 2017 roku planowane jest oddanie do ruchu odcinka S7 Ostróda Południe – Rychnowo. W celu skomunikowania tego odcinka z istniejącym układem drogowym konieczne jest udostępnienie węzłów budowanych na sąsiednich odcinkach S7. Odcinki te są realizowane przez innych wykonawców i są planowane do zakończenia jesienią 2017 r. Stąd potrzeba skoordynowania terminów i działań tak, aby wraz z udostępnieniem do ruchu drogi Ostróda Południe – Rychnowo funkcjonowały również węzły Rychnowo i Ostróda Południe.

Inwestycje drogowe wokół Ostródy

Realizacja odcinka S7 Ostróda Południe – Rychnowo (o długości 8,8 km) jest obecnie zaawansowana na poziomie 98%. Prowadzone są ostatnie prace bitumiczne oraz roboty wykończeniowe. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z drogami serwisowymi. Wykonany zostanie remont wybranych dróg lokalnych, budowa obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Wykonawcą tego odcinka, o wartości 299,2 mln zł, jest Strabag Infrastruktura Południe sp. z o. o. Kolejny odcinek, S7 Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,25 km), realizuje Strabag sp. z o.o. za kwotę 388,5 mln zł.

W okolicy Ostródy powstaje jeszcze jeden odcinek siódemki – ekspresowa obwodnica Ostródy o długości 9,7 km, wraz z węzłami Ostróda Północ i Ostróda Południe. Zadanie to, wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 8,7 km, realizuje za kwotę 1,3 mld zł konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA.

Źródło: MIB