Drukuj

19043GDDKiA chce rozpocząć prace nad nowym przebiegiem drogi krajowej nr 74 pozwalającym wyprowadzić ruch tranzytowy poza Janów Lubelski i Szczebrzeszyn. Ogłosiła dwa przetargi na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej.

Wyłonione w przetargu biura projektowe będą miały 32 miesiące na opracowanie dokumentacji. Ich zadaniem będzie przeanalizowanie możliwości poprowadzenia nowej drogi, wskazanie kilku wariantów przebiegu, opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a w dalszym etapie zaproponowanie bardziej szczegółowych rozwiązań dla wskazanego decyzją środowiskową wariantu przebiegu drogi.

Efektem pracy biur projektowych będzie: analiza i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych), dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, geotechniczne i środowiskowe. Opracowane zostaną również materiały do przeprowadzenia oceny i audytu BRD, a także dokumenty techniczne z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Kolejnym krokiem po otrzymaniu decyzji środowiskowej i dokumentacji STEŚ-R będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu budowlanego nowych odcinków DK74. Mając komplet dokumentów i pozwoleń wyłonimy wykonawców tras, których realizacja pozwoli wyprowadzić ruch z centrum Janowa Lubelskiego i Szczebrzeszyna.

To kolejny element działań prowadzonych przez GDDKiA na tej drodze. Oddano już bowiem do ruchu obwodnice Frampola i Hrubieszowa, kończy się przetarg na wyłonienie wykonawcy rozbudowy odcinka od Frampola do Gorajca, opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę kolejnego odcinka od Gorajca do Szczebrzeszyna, a na korektę przebiegu trasy omijającą Gorajec uzyskiwana jest decyzja środowiskowa. Opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę odcinka Jarosławiec - Miączyn i przetarg na odcinek od Zamościa do Miączyna.

Źródło: GDDKiA O/Lublin