Drukuj

edroga312Bydgoskie inwestycje zostały pominięte w rządowym programie „Mosty dla regionów”, którego celem jest wsparcie budowy nowoczesnych przepraw mostowych. Dlatego prezydent Rafał Bruski zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o uzupełnienie programu o bydgoskie przeprawy.

 

Program „Mosty dla regionów” to rządowy program, którego celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

Program, finansujący przygotowanie dokumentacji oraz budowę nowych przepraw mostowych, będzie realizowany w latach 2018-2022. „Mosty dla regionów” mają poprawić wewnętrzną spójność komunikacyjną regionów Polski, przy wsparciu ze środków budżetu państwa.

W programie wskazano 20 priorytetowych przepraw mostowych w kraju. Na liście nie znalazła się żadna inwestycja związana z Bydgoszczą. Dlatego prezydent Rafał Bruski zwrócił się do Mateusza Morawieckiego o uzupełnienie programu o Bydgoskie przeprawy.

"Z ogromnym zaniepokojeniem odbieram jednak brak w harmonogramie jakiejkolwiek inwestycji związanej z Bydgoszczą..." napisał Rafał Bruski. "Pozostaje mi wierzyć, że pominięcie tak zlokalizowanego miasta, jest wyłącznie niedopatrzeniem. Wnoszę zatem o uzupełnienie programu o przeprawy bydgoskie, spośród których jako najbardziej oczekiwane wymienię:
1. Most nad Brdą równoległy do mostu Hypszera, projektowany obecnie w ramach Trasy W-Z,
2. Most nad Kanałem Bydgoskim, stanowiący połączenie ul. Grunwaldzkiej z ul. Nakielską (Filtrowa-Plażowa),
3. Most łączący ul. Graniczną z ul. Zygmunta Augusta.
Uwadze polecam także zadania na szczeblu krajowym: most drogowy nad Wisłą w Fordonie - bezpośrednio przyległy do obecnego mostu oraz most na połączeniu Węzła Makowiska z Węzłem Czarnowo (połączenie DK80 z DK10)."

Źródło: UM Bydgoszcz