Drukuj

budowa 04Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.

 

- W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej dwupasowej o długości około 3,2 km, jednojezdniowej dwupasowej o długości około 3,6 km oraz odcinek łączący drogę ekspresową S11 z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości około 2,3 km - zapowiada wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Ponadto powstaną dwa węzły drogowe typu WB (węzeł Kępno Wschód oraz węzeł Baranów), 12 obiektów mostowych, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, infrastruktura związanej z drogą, a także urządzenia ochrony środowiska. W związku z budową obwodnicy Kępna zostanie zachowana ciągłość lokalnego układu komunikacyjnego.

- Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju tranzytowego na poziomie krajowym, wyprowadzenia go poza obszar miasta Kępna, a także do dostosowania polskiej sieci komunikacyjnej do standardów europejskich. Szybkie rozpoczęcie prac podyktowanie jest koniecznością poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz usprawnienia połączeń drogowych - wyjaśnia Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja zrealizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość kontaktu wynosi ponad 122,5 mln zł. Budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 ujęto w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), który został zatwierdzony 8 września 2015 roku uchwałą Rady Ministrów.

Źródło: WUW