Drukuj

296355 listopada GDDKiA oddała do użytku odcinek obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. To jedna z pięciu obwodnic realizowanych obecnie przez GDDKiA na Opolszczyźnie.

 

Budowana obwodnica przebiega po południowej stronie Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. Jest to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o nośności 11,5 t/oś. W ramach prac powstały trzy obiekty inżynierskie: wiadukt nad linią kolejową oraz dwa przejazdy gospodarcze nad drogami lokalnymi. Obwodnica Myśliny stanowi kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo pełni rolę obwodnicy miejscowości Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. W listopadzie 2017 roku GDDKiA wyłoniła wykonawcę, z którym w czerwcu 2018 roku podpisała umowę. Wykonawca już miesiąc później rozpoczął prace. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 41 mln zł.

2963029631

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków UE
Budowa ponad 3-kilometrowego odcinka obwodnicy Myśliny wynosi łącznie ok. 51,3 mln zł. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na które w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie około 35,5 miliona złotych.

Kolejne obwodnice już wkrótce
Obok wspomnianej obwodnicy na etapie realizacji są jeszcze obwodnice: Kędzierzyna Koźla, Niemodlina, Olesna i Praszki. Łączna długość obwodnic powstających na terenie Opolszczyzny wynosi 67 km, w tym również nieco ponad 3-kilometrowa obwodnica Myśliny.

Źródło: GDDKiA