Drukuj

S1920Nisko20Płd20 20Podgórze 01Rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 na terenie gmin Nisko i Jeżowe. Zakończenie prac zaplanowano w 2022 roku.

 

Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie drogi krajowej nr 19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z drogą krajową nr 19 odbija w kierunku południowo - wschodnim.

Wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Podgórze po stronie prawej. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką nr 861.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa oraz partnerem Acciona Construccion. Umowę na kwotę ok. 272,5 mln zł brutto podpisano 14 listopada 2018 roku.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Zgodnie z podpisanym kontraktem wykonawca wybuduje również urządzenia ochrony środowiska (w tym dwa górne przejścia dla zwierząt, dwa dolne przejścia dla zwierząt, 2 przejścia zespolone jedno z przejazdem gospodarczym, a drugie z ciekiem i drogą gminną, dziewięć przepustów o funkcji ekologicznej oraz ekrany akustyczne). W ramach prac wykonanych zostanie również pięć wiaduktów drogowych.

Źródło: GDDKiA