Drukuj

 DSC3435We wrześniu Główna Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrole gimbusów i autobusów szkolnych. Celem tych działań było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły. Inspektorzy skontrolowali w sumie 1730 pojazdów.

Kontrole wykazały, że blisko co szósty skontrolowany przez ITD gimbus i autobus szkolny miał zatrzymany dowód rejestracyjny. Od początku roku szkolnego 2016/17 ITD prowadzi wzmożone kontrole gimbusów i autobusów szkolnych.

- Wyniki tegorocznej kontroli są zatrważające. Co szósty wykluczony z ruchu drogowego szkolny autobus, to co szósty autobus, który nie powinien wozić dzieci - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Aż 273 kontrole (16%) zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów ze względu na zły stan techniczny, z czego w 121 przypadkach (7% wszystkich kontroli) inspektorzy zakazali dalszej jazdy. Procentowy wzrost zatrzymanych dowodów rejestracyjnych był wyższy niż przed rokiem. Niepokojący jest również wzrost liczby pojazdów niedopuszczonych do dalszej jazdy. Nieznacznie spadła natomiast mierzona proporcjonalnie liczba mandatów nałożonych na kierowców.

- Apelujemy do władz samorządowych, by jeszcze baczniej zwracały uwagę na stan techniczny pojazdów, którym są dowożone dzieci do szkół - powiedział minister Adamczyk.

Kontrole gimbusów i autobusów szkolnych będą prowadzone przez okres całego roku szkolnego.

Źródło: MIB