Drukuj

edroga058Zakup pociągów dla Kolei Małopolskich, budowa kolejnych obwodnic i odcinków tras rowerowych, inwestycje w wojewódzkich szpitalach, a także ambitne projekty edukacyjne z Małopolskim Centrum Nauki i kontynuacją Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na czele – to jedne z największych wydatków, jakie zapisano w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na przyszły rok. 

Prace nad projektem budżetu Małopolski na 2017 rok są już na finiszu. 21 listopada br. sejmik województwa rozpocznie skomplikowaną procedurę jego przyjęcia.

- Pierwsze czytanie budżetu zaplanowano na najbliższej sesji sejmiku. To pierwsza kwestia, jaką zajmą się radni podczas obrad. Potem, zgodnie z przepisami, przez dwa tygodnie radni będą mieli czas, żeby przeanalizować cały projekt i zgłosić swoje zastrzeżenia, wątpliwości. Sesję budżetową zaplanowano pod koniec tego roku, czyli 28 grudnia – tłumaczy marszałek Jacek Krupa.

Jak dodaje marszałek Jacek Krupa, przyszłoroczny budżet zakłada zwiększenie zarówno poziomu dochodu, jak i wydatków – przy jednoczesnym, dość wyraźnym zmniejszeniu się deficytu. Według prognoz limit dochodów w 2017 roku powinien zamknąć się na poziomie 1 657,2 mln zł (wzrost  w stosunku do 01.01.2016 r. o 42,5%), a wydatków – w kwocie 1 767,4 mln zł (wzrost o 19,2%).  W efekcie powstały deficyt budżetowy w wysokości 110,2 mln zł, jest o 65,5% niższy niż ten szacowany przed rokiem. Już wiadomo, że zostanie sfinansowany m.in. z kredytu na realizację projektów unijnych, emisji obligacji czy istniejącej nadwyżki.
 
Wśród wydatków na 2017 rok przeważają duże przedsięwzięcia, które województwo realizuje na przestrzeni kilku lat. W przyszłorocznym budżecie na 102 takie projekty zaplanowano w sumie ponad 1,2 mld zł (z czego faktyczny udział z środków własnych województwa to 442 mln zł). 95 z nich jest współfinansowane ze środków unijnych – łączna pula dofinansowania to 632 mln zł.
 
Tradycyjnie już najwięcej pieniędzy zaplanowano na transport i łączność – to ok. 1 mld zł, czyli prawie 57% kwoty przeznaczonej na wydatki w przyszłorocznym  budżecie. Wśród planowanych inwestycji wieloletnich są m.in. zakup nowoczesnych pociągów dla Kolei Małopolskich, budowa kolejnych odcinków obwodnic Skały, Gdowa czy Oświęcimia, a także dróg rowerowych czy rozwój Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Ponad 137 mln zł zaplanowano z kolei na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Na politykę społeczną w Małopolsce zarezerwowano w przyszłym roku ponad 113 mln zł. To w dużej mierze zadania związane z realizowanymi projektami unijnymi.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć z kategorii "drogi i komunikacja", ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy wymienić:
 
1. „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich” - łączne nakłady finansowe na zadanie ponad 304 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 159 mln zł.

2. „Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich” - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 600 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 270 mln zł. Przewidziano w roku 2017 rozpoczęcie między innymi kolejnych odcinków obwodnic Skawiny i Gdowa tj. inwestycji pn. „Obwodnica Skawiny Etap II” oraz „Obwodnica Gdowa Etap II”. W 2017 roku planowane jest również zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i  ul. Fabrycznych w Oświęcimiu do DW w m. Bobrek” oraz „Obwodnicy Skały”.

3. „Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich”- łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 500 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – ponad 176,6 mln zł. W ramach zadania przewidziano w roku 2017 realizacje między innymi inwestycji pn. Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów wraz z budową mostu na Wiśle w m. Borusowa, Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

4. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich” - łączne nakłady finansowe na zadanie 73 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 – 20,5 mln zł.

5. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych” - łączne nakłady finansowe na zadanie prawie 156 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017, 58 mln zł z przeznaczeniem na projekty, które zostaną zakończone:
- Velo Dunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie- Wietrzychowice
- WTR - odc. Drwinia (Niepołomice) - Szczucin
- WTR - odc. II od Gminy Brzeszcze do Gminy Skawina projekty, które się rozpoczną:
- Velo Dunajec: Zakopane - Sromowce Niżne
- EuroVelo4: Wola Batorska -Jodłówka Wałki
- Velo Raba: Bogucice - Uście Solne
- Velo Rudawa: Zabierzów - Balice (wzdłuż DW 774)
- EuroVelo11: od Piwnicznej - Nowego Sącza wraz z połączeniem ze Słowacją w m. Wierchomla
- Velo Dunajec: Szczawnica – Łącko ? Velo Dunajec: Łącko - Stary Sącz
- EuroVelo11 - Nowy Sącz - Jezioro Rożnowskie -  Jezioro Czchowskie
- EuroVelo11: od Gminy Kocmyrzów - Luborzyca do granicy  z Województwem Świętokrzyskim

6. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II” - łączne nakłady finansowe na zadanie 50 mln zł, w tym planowane wydatkowanie w roku 2017 - ponad 7 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego