Drukuj

edroga036Przebudowana droga wojewódzka nr 785 na odcinku Maluszyn – Włoszczowa wraz z nowym rondem oraz przebudowana droga powiatowa w miejscowości Konieczno 13 listopada zostały oddane do użytku.

 

Pierwsza inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego. Długość przebudowywanego odcinka to 6,2 km, a całkowita wartość robót - blisko 6,8 mln zł. W ramach tego zadania wykonano m.in.: nową nawierzchnię, zjazdy do posesji i pól, nowe chodniki, odwodnienia na całym odcinku, remont mostu w m. Gościencin wraz z przepustami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 785.

Powiat Włoszczowski z PROW 2014-2020 otrzymał dotację na przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno. Prace zakładały poprawę stanu sieci drogowej oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi w Koniecznie. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, chodniki, zatoki przystankowe, odwodnienie ulic. Łącznie przebudowanych zostało ponad 2,5 km drogi. Całkowity koszt wyniósł ponad 2 mln zł, a dofinansowanie ok. 1,3 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego