Drukuj

Inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskoweOd dziś będzie można przenieść decyzję środowiskową z jednego inwestora na innego. Ułatwi to prowadzenie prac, bowiem często kto inny zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, a kto inny faktycznie realizuje inwestycję – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

W toku procesu budowlanego często zachodzi potrzeba dokonania zmian w projekcie budowlanym. Jeżeli takie zmiany są istotne, gdyż dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak jego wysokość, kubatura lub powierzchnia, wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Nowelizacja ustawy OOŚ wyłącza w takim przypadku konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej pod warunkiem, iż zmiany w projekcie nie wpływają na warunki określone w wydanej dla danej inwestycji decyzji środowiskowej.

Znowelizowana ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko obowiązuje od 20 lipca br. Zmiany mają charakter korygujący błędy i niedociągnięcia ustawy. Niemniej jednak ustawa OOŚ w dalszym ciągu zawiera niejasności i luki wymagające interwencji ustawodawcy – podkreśla Dziennika Gazeta Prawna.

Więcej: Jakub Dąbrowski/Dziennik Gazeta Prawna/20.07.2010