Drukuj

Wczoraj (28 października) w Białymstoku odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej ul. Gen. F. Kleeberga. Zakończyła się tym samym przebudowa 12-kilometrowej wewnętrznej obwodnicy miasta – tzw. Trasy Generalskiej.

Trasa Generalska to szlak komunikacyjny biegnący ulicami: Gen. Kleeberga, Gen. Maczka, Gen. Andersa, Gen. Sulika i Gen. Sosabowskiego do ul. Baranowickiej, w kierunku przejścia drogowego z Białorusią w Bobrownikach. Przebudowana ul. Gen. St. Maczka została oddana do użytku we wrześniu 2011 roku, zaś zmodernizowana i przedłużona ul. Gen. Andersa pod koniec października 2013 r. Dopełnieniem przedsięwzięcia jest ul. Gen. Kleeberga.

Inwestycja przebudowy ul. Gen. Kleeberga objęła modernizację ponad 1,5-kilometrowego odcinka drogi - od wiaduktu drogowego nad torami PKP relacji Białystok - Ełk do skrzyżowania z ul. Produkcyjną. W ramach przedsięwzięcia powstały dwie dwupasmowe jezdnie, wiadukty nad ul. Narodowych Sił Zbrojnych oraz ul. Przędzalnianą, a także ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe.

***
Trasa Generalska została zmodernizowana w ramach 4 projektów. Ich łączna wartość to ok. 465 mln zł, z czego znaczna większość - 354 mln zł - stanowią środki z  Programu Rozwój Polski Wschodniej. Inwestycja miała na celu wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum Białegostoku, a jednocześnie upłynnienie poruszania się po całym mieście.

Źródło: MIR