Na czterech z pięciu etapów obwodnicy południowej Radomia trwają odbiory końcowe. Ostatnie prace drogowe są prowadzone tylko przy budowie drogi odbarczającej tuż koło nowego ronda u zbiegu obwodnicy z ul. Warsztatową. Trwa też jeszcze budowa przepustu pod torami kolejowymi na Południu.

Wkrótce formalnie zakończy się największa inwestycja drogowa w Radomiu. Drogowcy oraz mostowcy zrealizowali prawie wszystkie prace przewidziane kontraktem. Gotowe są już cztery wiadukty, cztery ronda, kładka dla pieszych, przejazd przez bocznicę kolejową prowadzącą na tereny przemysłowe po byłej Fabryce Łączników na Potkanowie, a także kilka zlokalizowanych pod obwodnicą przejść gospodarczych i dla zwierząt. Ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu jest ułożona na całej długości obwodnicy - czyli na ponad 13 kilometrach jezdni. Gotowe są również prawie wszystkie chodniki i prawie dziewięć kilometrów dróg dla rowerów. Drogowcy przygotowali niemalże całe oznakowanie poziome oraz pionowe, postawione zostały też praktycznie wszystkie lampy oświetleniowe i ekrany akustyczne.

Formalne zakończenie robót na obwodnicy oznacza rozpoczęcie sukcesywnych odbiorów technicznych. W przypadku pierwszych trzech i odcinka czwartego etapu decyzja o dopuszczeniu trasy do użytkowania będzie zależeć od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu. W przypadku etapu piątego, biegnącego już poza granicami Radomia - od Starostwa Powiatowego. O formalnym dopuszczeniu do użytkowania ronda turbinowego u zbiegu obwodnicy z krajową trasą nr 7 będzie decydował Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W odbiór muszą być zaangażowane ponadto Polskie Koleje Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także Państwowa Straż Pożarna oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Prawdopodobnie najszybciej kierowcy będą mogli przejechać przez dwa pierwsze etapy obwodnicy południowej oraz przez przecinający tę trasę czwarty etap nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej.
***
Umowa na budowę obwodnicy południowej Radomia podpisana została 1 lutego 2012 roku. Generalnym wykonawcą całej inwestycji jest konsorcjum, w skłąd którego wchodzą kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart, Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź oraz Budromost Starachowice.

Wartość zamówienia to około 154 miliony zł. Wraz z wykupami gruntów i zleconymi już podczas inwestycji pracami dodatkowymi, koszt budowy obwodnicy południowej wyniesie około 204 milionów złotych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 71 milionów złotych.  Dofinansowanie z budżetu państwa do inwestycji wyniosło około 29 milionów złotych.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.