II Ogólnopolska Konferencja Kompleksowych Badań Ruchu – teoria i praktyka,  organizowana przez PBS Sp. z o.o.,  Politechnikę Krakowską oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji o. Kraków, 26-27 listopada 2014 r. w Sopocie, zgromadziła blisko stu specjalistów badań ruchu. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska oraz Prezydenta Miasta Sopotu.

 

– Cieszymy się, że konferencja spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony środowiska. Gościliśmy specjalistów m.in. z Krakowa, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Katowic i Trójmiasta. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy specjalistami z branży jest ważna dla dalszego rozwoju badań w Polsce. – mówi Andrzej Szarata, prof. PK, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

W trakcie konferencji poruszano najważniejsze tematy dotyczące prowadzenia badań ruchliwości, wskazywano na słabe strony dotychczasowego sposobu pozyskiwania danych oraz dyskutowano na temat zmian, jakie należałoby wprowadzić, aby badania były miarodajne przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów finansowych niezbędnych do ich prowadzenia. Konferencja pozwoliła usystematyzować najważniejsze aspekty badań i zidentyfikować wyzwania stojące przed badaczami. Wielokrotnie podkreślano konieczność standaryzacji badań i ujednolicenia sposobu pozyskiwania danych.

Na uwagę zasługuje koncepcja zmian w Narodowym Spisie Powszechnym, w ramach którego można podjąć próbę pozyskiwania niezbędnych danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców.

Uzupełnieniem badań ruchliwości są pomiary natężenia ruchu, w ramach których przedstawiono nowoczesne metody pomiarów techniką video, wraz z automatycznym rozpoznawaniem numerów tablic rejestracyjnych (jest to niezbędny element, pozwalający na wyznaczenie udziału podróży tranzytowych wobec obszaru badań). Bardzo wartościowe z metodycznego punktu widzenia, były referaty porównujące wyniki badań prowadzonych od wielu lat. – Takie krytyczne spojrzenie na sposób zbierania i przetwarzania informacji jest bezcenny w świetle planowanych badań. Uważam, że konferencja była bardzo ważnym wydarzeniem pozwalającym porównać doświadczenia różnych miast, zidentyfikować problemy i wyzwania stojące przed badaczami oraz wskazać możliwe sposoby przełamywania barier. Muszę też przyznać, że z powodu dużego zainteresowania prelegentów i znacznej liczbie prezentacji, nie udało się wygospodarować dostatecznie dużo czasu na dyskusje merytoryczne podczas konferencji. Organizując następną konferencję, dopilnujemy, aby dyskusje panelowe i debaty wśród ekspertów stanowiły ważną część wydarzenia. – podsumowuje Szarata.

Jak zauważa Aneta Kostelecka, organizator po stronie PBS Sp. z o.o. i zarazem prelegent sekcji poświęconej aspektom organizacyjnym KBR, konferencja pokazała, że wszyscy, którzy w swojej pracy wykorzystują wyniki badań podroży, podobnie postrzegają podstawowe problemy i ograniczenia związane  z realizacją tych badań. Może zatem przyszła pora, aby spróbować wypracować wspólne rozwiązania optymalizujące projektowanie i realizację KBR?

Uczestnicy byli szczególnie zadowoleni z wizyt w Centrum Zarządzania Ruchem i tunelu pod Martwą Wisłą. – W ciągu ostatnich kilku lat Trójmiasto bardzo się rozwinęło, w trakcie konferencji opowiadali o tym m.in. przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Portu Lotniczego w Gdańsku.

W ciągu drugiego dnia wiele emocji dostarczył panel dyskusyjny poświęcony pieszym i rowerzystom. – Na warsztaty CiViNET Polska w ramach konferencji KBR zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta z Kopenhagi. Dało to możliwość porównania prowadzonych przez nich praktyk polityki zrównoważonej mobilności i badań ruchu z doświadczeniami jakie prezentowali nasi goście z Polski. Po dzisiejszym dniu widać, że na naszym rodzimym podwórku dzieje się bardzo dużo, warto jednak korzystać z doświadczeń np. Danii, która już od wielu lat kładła większy nacisk na rozwój miast pod kątem udogodnień dla rowerzystów, niż my – opowiada Łukasz Franek z Sekretariatu CiViNET Polska. Drugie z cyklu warsztaty były okazją do wymiany poglądów pomiędzy osobami zajmującymi się modelowaniem podróży i badaniem ruchu rowerowego. Ta konfrontacja dała pozytywne efekty w postaci zrozumienia z jednej strony potrzeb rowerzystów, z drugiej uwarunkowań w przygotowaniu i prowadzeniu kompleksowych badań ruchu.

Wśród prelegentów i gości znaleźli się przedstawiciele uczelni wyższych, biznesu, zakładów komunikacji, urzędów oraz jednostek budżetowych. Podsumowanie konferencji ukaże się w specjalnym numerze Transportu Miejskiego i Regionalnego w pierwszym kwartale 2015 roku.

 

Patronem medialnym Konferencji była edroga.pl

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji pod adresem pbs.pl/kbr

fot. KBR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.