contentmap_plugin

1 grudnia podpisana została umowa na budowę 13,2-km obwodnicy Wielunia. Wykonawca, czyli konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, zrealizuje inwestycję za ponad 177,8 mln złotych w ciągu 19 miesięcy (bez okresu zimowego 15 grudnia - 15 marca).

Trasa będzie miała klasę GP i układ 2+1-pasowy. Oznacza to, że jezdnia będzie miała 3 pasy ruchu, naprzemiennie dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym. W ramach inwestycji zbudowane zostaną trzy węzły drogowe: „Biała”, „Raczyn” i „Jodłowiec”, które pozwolą na wygodne skomunikowanie obwodnicy z drogami niższych kategorii. W sąsiedztwie węzłów „Raczyn” i „Jodłowiec” pojawią się dodatkowo zatoczki autobusowe i chodniki.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zbudowanych będzie 8 wiaduktów, 8 mostów i 2 przejazdy gospodarcze. Część obiektów będzie pełniła także funkcję przepustów dla zwierząt. Po nowej trasie będzie się można poruszać z maksymalną dozwoloną prędkością 100 km/h.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.