contentmap_plugin

Zakończyła się przebudowa fragmentu DW nr 551, który przebiegał po osuwisku w Węgorzynie (powiat wąbrzeski). Dzięki inwestycji, któa polegała na wybudowaniu drogi od podstaw, przejazd 400-metrowym odcinkiem stał się bezpieczny i komfortowy.

DW nr 551 przy wjeździe do Węgorzyna biegła brzegiem stosunkowo niewielkiej, ale osuwającej się skarpy. Prace polegały zatem na wykonaniu nowego nasypu, podbudowy, ułożeniu siatki wzmacniającej oraz budowie prawidłowego odwodnienia. Skarpy nasypów zostały zabezpieczone dodatkowo brukiem oraz płytkami betonowymi. Na jezdni ułożone zostały dwie warstwy betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna). Zakończyły się już odbiory techniczne i trwają ostatnie roboty porządkowe, które nie wpływają jednak na przejezdność trasy.

Inwestycja kosztowała 3,49 mln zł. Długość modernizowanego odcinka to prawie 400 metrów.
 
Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.