Drukuj

edroga236Na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zebrano dane o stosowaniu kasków ochronnych dotyczące 699 osób podróżujących motocyklami, 329 motorowerami i 1024 rowerami.

Badanie przeprowadzono od 15 września do 7 listopada 2014 roku, w całej Polsce, w 86 punktach pomiarowych. Wśród motocyklistów i motorowerzystów kaski ochronne stosował niemal każdy badany: kaski stosowało 99% motocyklistów (w tym 99% kierujących i 97% pasażerów motocykli) i 96% motorowerzystów (w tym 96% kierujących i 100% pasażerów motorowerów). Wśród rowerzystów kaski ochronne stosowało znacznie mniej użytkowników – 12%.

W grupie przebadanych rowerzystów zaobserwowano wyraźną dysproporcję między najmłodszą i najstarszą grupą wiekową. O ile co piąty rowerzysta w wieku do 17 lat (20%) stosował kask ochronny, o tyle w grupie osób powyżej 60 roku życia czynił to już jedynie co dwudziesty (5%). Pod względem płci nie dostrzeżono znaczących różnic w stosowaniu kasków ochronnych. Zwraca uwagę fakt, iż w badanej grupie rowerzystów było ponad dwukrotnie więcej mężczyzn (707) niż kobiet (317).

Ze względu na rodzaj drogi, największe różnice zaobserwowano między użytkownikami rowerów na drogach powiatowych, gdzie zaledwie 7% badanej grupy stosowało kaski ochronne, a rowerzystami na drogach wojewódzkich, gdzie stosował je niemal trzykrotnie większy procent badanych (19%).
Zaobserwowano niewielką różnicę między poziomem stosowania kasków ochronnych przez rowerzystów w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Różnica ta wynosi 4% (11% stosujących kaski w terenie zabudowanym i 15% stosujących kaski w terenie niezabudowanym).

Porównanie z 2013 rokiem

Porównanie danych ogólnych dla Polski w latach 2013 i 2014 prowadzi do wniosku, że poziom stosowania kasków ochronnych przez motocyklistów i motorowerzystów nie zmienił się i w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. Wśród rowerzystów można dostrzec pozytywną zmianę, ponieważ liczba rowerzystów stosujących kaski ochronne w ciągu roku wzrosła o 3%.

Z porównania grup wiekowych wynika, że w ciągu roku o 7% wzrosła liczba dzieci stosujących kaski ochronne, podczas gdy zmalała czyniąca to liczba dorosłych (o 3%) i osób starszych (o 2%). Jeśli chodzi o poziom stosowania kasków ochronnych przez młodzież (10%), nie dostrzeżono żadnych zmian.

Dużą zmianę dostrzeżono natomiast porównując stosowanie kasków ochronnych przez rowerzystów z podziałem na płeć. Po pierwsze, wzrósł procent kobiet (o 9%) i mężczyzn (1%) stosujących kaski ochronne. Po drugie, o ile w roku 2013 kaski ochronne stosowało o 7% mniej kobiet od mężczyzn, o tyle w roku 2014 sytuacja się odwróciła. W 2014 roku stosowało je o 1% więcej kobiet od mężczyzn.

***

Choć stosowanie kasku ochronnego na rowerze nie jest nakazane przez polskie prawo, należy uświadamiać rowerzystom, jak poważne mogą być skutki urazów głowy odniesionych przez nich w wypadkach drogowych. Działania edukacyjne powinny być skierowane do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

„Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 r.”

Źródło: KRBRD