Drukuj

edroga223Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zrealizuje zadania w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili aż 107 pomysłów. Po ocenie formalnej i merytorycznej do realizacji trafią 24 projekty, z czego 9 do realizacji w pełni, a w przypadku pozostałych 15 w wybranych lokalizacjach. Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na realizację tych projektów to ponad 2 mln zł.

W grudniu 2016 roku, prezydent Krzysztof Żuk zaprosił mieszkańców do składania pomysłów do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Liczba zgłoszonych projektów wskazuje na ogromne zaangażowanie mieszkańców w proces zazieleniania Lublina. Wnioski wpłynęły ze wszystkich dzielnic miasta.

- Nasz pionierski projekt, jakim jest Zielony Budżet Obywatelski, należy uznać za sukces. Mieszkańcy zgłosili dużo ciekawych propozycji, z których eksperci wyłonili prawdziwe perełki. Dzięki tej wspólnej pracy jeszcze w tym roku wprowadzimy w naszym mieście innowacyjne rozwiązania w zakresie zieleni publicznej – mówi Krzysztof Żuk.

Pomysły dotyczyły wielu aspektów funkcjonowania miasta: nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, sadów owocowych, parkletów rewitalizacji nieużytków czy ustawienia mebli miejskich. Nie brakowało także bardzo oryginalnych, wizjonerskich pomysłów jak stworzenie napisu 700 lat miasta Lublin widocznego z kosmosu, przedstawienia historii roweru w rzeźbach roślinnych, lubelskiego high-line czy zielonych ścian budynków.

Pierwszy etap prac polegał na wybraniu ze wszystkich 107 wniosków złożonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego tych, które spełniły wymogi formalne i wpisywały się w wytyczne merytoryczne. W kolejnym etapie, panel ekspertów po zapoznaniu się z opisami wniosków, wskazał osiem kategorii tematycznych projektów: skwer, rabata, nasadzenia przyuliczne, parklet, meble miejskie i donice, park, łąka kwietna i ochrona zieleni istniejącej. Następnie, każdy z projektów przypisano do odpowiedniej kategorii wg jego charakterystyki. Z poszczególnych kategorii wyłoniono najciekawsze zgłoszenia.

Panel ekspertów brał pod uwagę m.in. udział zieleni, kontekst otoczenia, innowacyjność oraz funkcjonalność zaproponowanych koncepcji.

Źródło: UM Lublin