Drukuj

Zarząd Województwa Podlaskiego wykreślił z listy projektów kluczowych budowę obwodnicy Księżyna. To oznacza, że inwestycja nie powstanie w tej perspektywie finansowej. Na listę trafiły za to dwa inne projekty: przebudowa trasy na odcinku Suwałki – Smolany Dąb oraz  Ostrożany – Siemiatycze.

Lista projektów kluczowych zawiera najważniejsze, strategiczne inwestycje w regionie, które po przygotowaniu dokumentacji i spełnieniu wymogów formalnych otrzymują dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z wnioskiem o wykreślenie obwodnicy Księżyna z tej listy zwrócił się Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, który – ze względu na protesty społeczne związane z budową trasy – miał problemy z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Uznał, że taka postawa mieszkańców uniemożliwia budowę obwodnicy w ramach czasowych wyznaczonych na realizację tej inwestycji. Zarząd Województwa przychylił się do wniosku PZDW, podkreślając jednak, iż nie rezygnuje z realizacji tej inwestycji. Znajdzie się ona na liście projektów kluczowych przeznaczonych do realizacji w 2014 r.

Jednocześnie zdecydował, że na listę podstawową zostaną przesunięte z rezerwowej dwa inne projekty drogowe.

Pierwszy zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653, na odcinku Suwałki - Smolany Dąb, o długości ok. 15,5 km. Zostaną wykonane tam nowe jezdnie, dostosowane do dużego obciążenia, przebudowane zakręty, powstaną też zatoki autobusowe. Projekt wart jest 52 mln zł, a dotacja z RPO wyniesie około 51,5 mln.

Druga inwestycja to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690, od Ostrożan do Siemiatycz. Zmodernizowanych zostanie ponad 16 km. Wartość inwestycji wynosi 50 mln zł, a dotacja – 49,5 mln.

Źródło: Wrota Podlasia