Drukuj

Od wczoraj kierowcy mogą korzystać z przeszło 4-kilometrowego odcinka obwodnicy Leżajska. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl". Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 150 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko to blisko 116 mln zł.

Wykonawcą I etapu obwodnicy Leżajska jest polsko-hiszpańskie konsorcjum firm ze spółką Sando Budownictwo Polska i Construcciones Sanchez Dominguez-Sando S.A. z Hiszpanii. Umowna wartość kontraktu to niewiele ponad 36,5 mln zł brutto. I etap, wspólnie z aktualnie prowadzoną budową II etapu obwodnicy Leżajska, pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz szybsze, bezpieczniejsze i komfortowe pokonanie tego odcinka. Kierowcy zaoszczędzą wówczas do kilkunastu minut, a obwodnica stanie się ważnym elementem ogólnokrajowego ciągu komunikacyjnego jakim jest droga krajowa nr 77 relacji Lipnik – Przemyśl.

Już teraz, oddany do użytku, pierwszy odcinek obwodnicy pozwolił na częściowe wyprowadzenie ruchu z centrum Leżajska oraz zdecydowanie wpłynął na zmniejszenie liczby samochodów na drodze krajowej nr 77.

Docelowo obwodnica poprawi przejazd z centralnej Polski na wschód, czyli w kierunku przejść granicznych w Korczowej, Medyce i Krościenku. Jest to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu ponadregionalnym, z którego skorzystają nie tylko kierowcy z Podkarpacia.

Źródło: GDDKiA, MRR