Drukuj

Komisja Europejska ogłosiła kolejne 18 inicjatyw, na które przyzna dofinansowanie w ramach trzyletniej kampanii prowadzonej pod hasłem „Do the Right Mix” i poświęconej mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli łączenia kilku środków transportu w życiu codziennym.

Każda z nich zostanie dofinansowana środkami w wysokości do 7 tys. euro, które mogą być wykorzystane na promowanie mobilności miejskiej, obejmujące takie działania jak m.in. kursy nauki jazdy na rowerze, wspólne dojazdy jednym samochodem i edukacyjne zabawy dla dzieci.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział, że stworzenie kultury mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie, jednak po sukcesie pierwszego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie w 2012 r. wiemy, że wielu Europejczyków pragnie je podjąć.

Od początku kampanii w 2012 r. zarejestrowano niemal 380 inicjatyw w dziedzinie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prowadzone w przeszłości oraz obecnie w ramach tych inicjatyw działania można znaleźć na innowacyjnej mapie mobilności, której celem jest informowanie w całej UE o prowadzonych działaniach. Podczas drugiego zaproszenia do składania wniosków zgłosiło się 74 wnioskodawców z 18 krajów. Trzecie i zarazem ostatnie zaproszenie dotyczące finansowania inicjatyw w zakresie zrównoważonej mobilności zostanie opublikowane w marcu 2014 r.

Tak jak w ubiegłych latach, również w roku bieżącym o dofinansowanie mogły się ubiegać grupy działaczy indywidualnych oraz podmioty nie nastawione na działalność komercyjną (szkoły, organizacje pozarządowe, administracja publiczna itp.). Z zaproszenia nie mogli skorzystać jedynie autorzy inicjatyw z Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumuni, ponieważ ich kraje już otrzymały pomoc docelową na opracowanie kampanii krajowych. Nagrodzone projekty wybrał zespół specjalistów z dziedziny mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kampania Komisji Europejskiej poświęcona mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, organizowanym co roku w dniach od 16 do 22 września. Jego najważniejszym dniem jest dzień bez samochodu w mieście. Kampania jest finansowana w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Przy jego pomocy UE wspiera niezwiązane bezpośrednio z technologią działania w obszarze efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Wśród 18 inicjatyw wybranych do dofinansowania znalazły się:

Źródło: europa.eu/ dotherightmix.eu

Oprac. IH