Rada Portalu Drogowego edroga.pl służy pomocą w planowaniu prac merytorycznych w zakresie zamieszczanych publikacji. Jest grupą wspierającą  wydawcę i redaktora naczelnego portalu.

Radę Portalu Drogowego edroga.pl tworzą:

 • przewodniczący Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – profesor Politechniki Krakowskiej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej
 • wiceprzewodniczący prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 •  wiceprzewodniczący mgr inż. Grzegorz Stech – przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
 • mgr inż. Adam Czerwiński – przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
 • inż. Tomasz Borowski – prezes Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu
 • dr inż. Janusz Cieśliński – Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Krakowska
 • mgr Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Prof. PB – profesor Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Andrzej Kollbek – zastępca prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Kraków, zastępca dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
 • mgr inż. Zbigniew Kotlarek – prezes Zarządu Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITS
 • mgr inż. Czesław Wandzel – przewodniczący Komisji Drogownictwa Miejskiego, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze
 • dr inż. Andrzej Wojciechowski