edroga001Otwarcie śródmiejskiego odcinka trasy N-S to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń drogowych minionego roku. Nowe nawierzchnie w wielu miejscach zyskali również piesi i rowerzyści - a to przede wszystkim za sprawą tak zwanego projektu multimodalnego. Sporo wydarzyło się w komunikacji miejskiej - powstały między innymi nowe linie.

 

Najważniejsze z punktu widzenia kierowców było zapewne lipcowe oddanie do ruchu śródmiejskiego fragmentu trasy N-S, który połączył rondo Mikołajczyka z nowym rondem u zbiegu bocznej jezdni ulicy Żeromskiego i ulicy Szklanej. W październiku zostały otwarte dwie łącznice tej trasy z wiaduktem na ulicy Słowackiego. To wszystko pozwoliło na częściowe odciążenie ruchliwej ulicy 25 Czerwca. Wzdłuż nowej drogi powstały też chodniki, droga dla rowerów i oświetlenie. Ze względu na budowę nowego węzła zostało zlikwidowane niebezpieczne przejście podziemne pod torami. Piesi mogą obecnie przechodzić przez wiadukt.

Przez cały rok trwały także zaawansowane prace na przebudowywanej alei Wojska Polskiego. Zostały zbudowane dwa nowe wiadukty nad torami kolejowymi, przepusty, oświetlenie, a także kawałki nowych jezdni (od października można jeździć po jednej z nich, na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Odrodzenia). W ramach inwestycji roboty prowadzone były poza tym na odcinku ulicy Żółkiewskiego, rondzie Popiełuszki i na ulicy Zwolińskiego. Jest to inwestycja trzyletnia, której formalne zakończenie zaplanowane jest na przełomie września i października 2020 roku.

Jedyna droga powiatowa na terenie Radomia, która dotychczas miała nawierzchnię gruntową, teraz ma asfaltową jezdnię z chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, kanalizacją i oświetleniem. Mowa o całej ulicy Małcużyńskiego na radomskich Kończycach, która została otwarta w październiku. Wybudowano odcinek o długości około 1200 metrów.

W okolicach bloków przy ulicy Maratońskiej na Borkach powstał ciąg nowych parkingów z 77 miejscami postojowymi. W ramach Radomskiego Programu Drogowego zostały utwardzone ulice Bartnicza, Esperanto, Góralska, Gruntowa, Jarzynowa, Legackiego i Niska oraz sięgacze ulic Godowskiej, Klwateckiej i Perzanowskiej. Jest tam już nowy asfalt. Tam, gdzie swoje roboty prowadziły Wodociągi Miejskie w Radomiu, również po ich zakończeniu pojawiały się nowe krawężniki, nawierzchnia bitumiczna oraz chodniki. Tak było na przykład przy odcinkach ulic Polnej oraz Zwoleńskiej.

Sporo nowych nawierzchni zyskali poza tym piesi i rowerzyści - a to za sprawą Radomskiego Programu Chodnikowego i projektu multimodalnego, na który miasto dostało zewnętrzne dofinansowanie. Tego typu ciągi powstały przy ulicach Żółkiewskiego (od Mieszka I do ronda NSZ), Szarych Szeregów (od Niskiej do Wernera, razem z odnogą do Rodziny Winczewskich), Przytyckiej (od Uniwersyteckiej do Traktorzystów), Wapiennej (od Wolanowskiej do granicy miasta) oraz Wyścigowej (od Jana Pawła II do Kuronia). Wybudowane zostały łączniki pieszo-rowerowe na przedłużeniach ulic Janowieckiej i Szczecińskiej oraz pomiędzy Kuronia i blokami przy Osiedlowej. Właściciel Centrum Handlowego M1 zbudował i przekazał miastu drogę rowerową przy alei Grzecznarowskiego (od tego centrum do ronda Dmowskiego). Remonty chodników prowadzono między innymi obok Batorego, Kusocińskiego, Sobieskiego, Mariackiej, Sedlaka, Gajowej, Młodzianowskiej i Maratońskiej (w niektórych miejscach powstały nowe). Obniżane były także krawężniki.

Nowe oświetlenie uliczne pojawiło się przy ulicach Szmaragdowej, Powały, Uniwersyteckiej, Drzymały, Sołtykowskiej oraz Wilczyńskiego. Sukcesywnie doświetlane były także przejścia dla pieszych. Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Zbrowskiego była wymieniona sygnalizacja świetlna - są tam strzałki do skrętu w prawo i nowy pas do skrętu w lewo.

Część zadań rozpoczętych w minionym roku będzie kontynuowana w 2020. Prace trwają nie tylko na wspomnianej wyżej alei Wojska Polskiego, ale także na ulicach Kierzkowskiej, Małęczyńskiej, Bema, Sowińskiego, Jasińskiego, Radostowskiej i na drogach u zbiegu Warszawskiej i Witosa (w zaplanowanej tam strefie przemysłowej).

W komunikacji miejskiej ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy na zakup dziesięciu autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami (dziesięcioma w zajezdni Żakowice oraz dwiema na pętlach linii 1 na Południu i Gołębiowie I). Te pojazdy mają zacząć kursować latem 2020 roku. Niezależnie od tego MPK Radom postarało się o dofinansowanie do kupna kolejnych dziewięciu autobusów o napędzie elektrycznym. One mają docelowo trafić do obsługi linii miejskiej 3.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.