Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, od września 2014 roku dokonywana jest analiza struktur zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Kompleksowy raport w tej sprawie przygotowuje Bank Światowy.

W pierwszej części raportu eksperci zwrócili uwagę na interdyscyplinarność tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazując, że związane z tematem zadania są zbyt rozległe i zróżnicowane, by jedna instytucja mogła samodzielnie je zapewnić. Zdaniem Banku Światowego, rozliczne działania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają szeregu umiejętności wchodzących w zakres kompetencji i kluczowych ról wielu innych instytucji rządowych: inżynierii, edukacji, ratownictwa oraz nadzoru.

Twórcy raportu zarekomendowali wdrożenie w Polsce systemowych zmian w zakresie organu zarządzającego brd w Polsce ze stworzeniem docelowego modelu - Instytucji Wiodącej, jako niezależnego podmiotu do efektywnego kierowania, monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, pozostającego w sferze kompetencji Prezesa Rady Ministrów.

Zaproponowano również rozwiązania pośrednie, spójne z rekomendowanym rozwiązaniem docelowym. Wskazują one na konieczność kompetencyjnego wzmocnienia istniejącej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz jej organu wykonawczego Sekretariatu Krajowej Rady.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma do końca roku przedstawić  harmonogram wdrożenia rozwiązań rekomendowanych przez Bank Światowy.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.