Katowice- W celu poprawy jakości naszych dróg Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w maju przeprowadzi gruntowny remont nawierzchni ulic Marcinkowskiego na Zawodziu oraz Pszczyńskiej i Bielskiej na DK86 w obszarze Murcek i Giszowca, w kierunku Tychy-Katowice - mówi Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

 

- Chcieliśmy, by prace w możliwie jak najmniejszym stopniu wpływały na płynność ruchu – dlatego zmiany ograniczą się do zwężenia pasów ruchu w godzinach popołudniowych i nocnych. Planowany koszt inwestycji to 350 tys. zł za remont ul. Marcinkowskiego oraz 300 tysięcy za remont ulic Pszczyńskiej i Bielskiej - mówi Pani Rzecznik. 

Od poniedziałku 8 maja, od godz. 9.00 do 31 maja godz. 22.00 będą prowadzone prace, związane z wymianą nawierzchni jezdni ulicy Marcinkowskiego. Roboty drogowe obejmą odcinek od ulicy Bohaterów Monte Cassino do ulicy Saint Etienne. Harmonogram prowadzonych prac przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej oraz regulację urządzeń znajdujących się w jezdni urządzeń. Następnie zabudowana zostanie nowa warstwa ścieralna.
Natomiast już od piątku 5 maja od godz. 9.00 do soboty 6 maja do godz. 22.00 oraz tydzień później od 12 do 13 maja w tych samych godzinach, będą prowadzone prace związane z wymianą nawierzchni jezdni ulic Pszczyńskiej oraz Bielskiej (czyli na DK 86 - na nitce w kierunku Tychy - Katowice). Roboty obejmą odcinek od ulicy Kołodzieja do ulicy Górniczego Stanu. Zakres prac obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie regulacji urządzeń znajdujących w jezdni, a następnie zabudowę warstwy ścieralnej.
Wszystkie prace prowadzone będą bez wyłączania ruchu pojazdów, w godzinach popołudniowych i nocnych. W związku z tym kierowcy muszą być przygotowani na czasowe zmiany w organizacji ruchu, wynikające ze zwężenia pasów jednych.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.