transport 2262256 1280We wrześniu na łódzkich drogach pojawiły się nowe buspasy i trampasy. Każdy z nich został przeanalizowany, aby sprawdzić jakie przyniosły korzyści.

Ułatwienia dla autobusów pojawiły się między innymi na ul. Traktorowej i al. Unii Lubelskiej, a trampasy na Piotrkowskiej i Limanowskiego. Łącznie prawie 5 km ułatwień dla transportu zbiorowego. Wszystkie lokalizacje wytypowane zostały na podstawie szczegółowych analiz rozkładów jazdy. Tam gdzie pojawiały się największe opóźnienia. Każde nawet krótkie opóźnienie wpływa na realizację rozkładu jazdy i przejazd na całej trasie, co powoduje konieczność wydłużenia czasu przejazdu, a to wymaga dodatkowego autobusu i kierowcy, co generuje koszty. Dlatego tak ważna jest dla nas każda minuta w rozkładzie jazdy.

- Po analizie danych weryfikujemy zyski lub straty, biorąc pod uwagę skalę pozostałych utrudnień. Właściwie do wszystkich podchodzimy testowo. Mierzymy efekt do kosztów. Buspasy na al. Unii Lubelskiej i na ul. Traktorowej usprawniły przejazd. Autobusy zyskały na każdym kursie ponad 3 minuty. Natomiast w przypadku buspasa na al. Palki, możemy wprost powiedzieć, że korzyści dla autobusów nie są współmierne do strat kierowców, dlatego podjęliśmy decyzję o przywróceniu poprzedniej organizacji ruchu i zlikwidowaniu w tym miejscu buspasa pomiędzy Telefoniczną, a Źródłową – wyjaśnia Tomasz Grzegorczyk, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Na al. Palki autobusy zyskały średnio pół minuty, minutę. Większe były straty dla pozostałych uczestników ruchu. Natomiast pozostałe buspasy pozostaną, bo już dziś widać ich efekt. Przed nami jeszcze wprowadzenie kilku lokalizacji. Dziś w nocy rozpoczęło się wprowadzanie zmian na skrzyżowaniu Aleksandrowskiej z Traktorową - dodatkowy lewoskręt dla autobusu. W dalszej kolejności pojawią się zmiany u zbiegu Zielonej i Legionów, oraz buspas na Tuwima od Sienkiewicza do Piotrkowskiej, oraz na ul. Julianowskiej. Te rozwiązania również będziemy analizować i sprawdzać ich efekty, podchodząc do każdego testowo.

Wraz z nowymi rozwiązaniami będzie w Łodzi ok. 14 km buspasów, oraz 12,5 km pasów autobusowo-tramwajowych. Buspasy to tylko jedno z rozwiązań, które szeroko stosowane są w wielu miastach w Polsce i na całym świecie. Ministerialne wytyczne Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku wskazują, że „niezbędne jest prowadzenie kompleksowych działań na rzecz zmian w indywidualnej i zbiorowej mobilności oraz zaoferowanie mieszkańcom atrakcyjnej oferty w zakresie transportu publicznego. Wprowadzenie preferencji i zachęt przyczyniających się do zmian dotychczasowych indywidualnych zachowań mobilnych obywateli na rzecz użytkowania transportu zbiorowego, jako podstawowego środka komunikacji w obszarach zurbanizowanych, wpłynie pozytywnie na kształtowanie świadomości społecznej i nastawienie do problemu przemieszczania się w mieście w sposób zgodny z zasadami zrównoważonej mobilności i rozwoju. Działanie to może wymagać zmian w organizacji ruchu miejskiego, poprzez uprzywilejowanie transportu publicznego kosztem indywidualnego.”

 

Źródła: Urząd Miasta Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.