3409060881 86e3bfb9da bDzięki funduszom europejskim w Lublinie powstanie nowoczesny dworzec, który stanie się centrum komunikacyjnym regionu. Inwestycja powstanie pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową. 24 września władze Lublina i Województwa Lubelskiego podpisały umowę o dofinansowanie tej inwestycji. Dokument sygnowali Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego. Wartość projektu to około 300 mln zł, z czego ponad 173 mln zł stanowią środki unijne.

– To historyczna chwila. Po wielu latach starań Lublin będzie miał dworzec na miarę XXI wieku. To jedna z największych i niezwykle ważnych dla regionu inwestycji strategicznych współfinansowanych ze środków europejskich w tej perspektywie. Zbudujemy w pełni funkcjonalny węzeł komunikacji publicznej obsługujący całe województwo, integrujący transport wewnętrzny Lublina oraz obszar województwa z transportem regionalnym i dalekobieżnym. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie modelowym przykładem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla innych miast w Polsce, ale także i w Europie – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

– W Lublinie powstanie nowoczesny obiekt na miarę wyzwań XXI wieku: energooszczędny, wykorzystujący naturalne, odnawialne źródła energii. Dworzec Metropolitalny z pewnością będzie wizytówką miasta. To nasza priorytetowa inwestycja najbliższych lat, ważna zarówno dla mieszkańców Lublina, jak i całego regionu - w jednym miejscu połączy bowiem komunikację autobusową miejską i pozamiejską z kolejową. Mam nadzieję, że już w 2022 roku skorzystamy z zupełnie nowej przestrzeni, na którą Lublin czeka od dawna. Dzisiejszy dzień to ważny moment, z punktu widzenia prowadzonej przez Miasto konsekwentnej polityki transportowej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
to kluczowy i największy projekt z dofinansowaniem unijnym realizowany przez Miasto Lublin w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zakłada powstanie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego system transportu wewnętrznego Lublina oraz obszaru województwa z transportem regionalnym i dalekobieżnym.

Projekt współfinansowany ze środków europejskich, poza głównym zadaniem jakim jest powstanie nowoczesnego budynku Dworca Metropolitalnego, zakłada również rewitalizację obszarów przydworcowych i stworzenie nowej przestrzeni miejskiej, przyjaznej dla podróżnych oraz mieszkańców. Sercem projektu jest budynek dworca, który będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. Dodatkowo wokół dworca powstanie zupełnie inny układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Modernizacje przejdą pobliskie ulice, nowy wygląd otrzyma plac Dworcowy.

Nowoczesny i ekologiczny Dworzec
To co wyróżnia budynek projektowanego wielofunkcyjnego dworca to zastosowanie szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko. Zakłada użycie gruntowych pomp ciepła, które mają dostarczyć energię potrzebną do ogrzania budynku. Zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami autobusowymi pokryte mają być panelami fotowoltaicznymi, o wydajności pozwalającej na pełną samowystarczalność energetyczną budynku. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie antysmogowej kostki brukowej. Zawarty w niej dwutlenek tytanu pod wpływem światła umożliwia przekształcenie toksycznych spalin w substancje nieszkodliwe dla zdrowia.
Pod budynkiem dworca ma powstać parking podziemny o powierzchni ok. 7,5 tys. m2, który pomieści 174 samochody. Na jego dachu planowane są nasadzenia zieleni, z naciskiem
na gatunki roślin szczególnie wydajnych w oczyszczaniu powietrza. Specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania roślin, jak i do celów sanitarnych. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca wynosi ponad 18 tys. m2. Warto dodać, że obiekt będzie dostosowany do bezkolizyjnego przemieszczania się pieszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
Projekt Dworca Metropolitalnego otrzymał nagrodę Real Estate Impactor 2020 przyznawaną przez redakcję dziennika Rzeczpospolita. To już drugie poważne docenienie tego konceptu – w 2019 znalazł się na krótkiej liście nagrody World Building of The Year w kategorii Infrastruktura, przyznawanej w ramach World Architecture Festival.

Dostosowanie przestrzeni wokół Dworca

Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma Plac Dworcowy. Po całkowitym usunięciu ruchu kołowego stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Przed dworcem PKP pojawią się zatoki postojowe z miejscami typu Kiss&Ride. Architektonicznym przedłużeniem Placu Dworcowego będzie ul. 1 Maja. Pojawią się na niej m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury, miejsca postojowe i stojaki rowerowe.

Projekt unijny przewiduje również rozbudowę ul. Krochmalnej. Po południowej stronie jezdni zaprojektowano dwie nowe drogi, wzdłuż których przewidziano ponad 120 miejsc postojowych dla busów i autobusów. W rejonie ul. Krochmalnej powstanie również budynek socjalno-techniczny dla obsługi Dworca, z częścią socjalną dla kierowców.

W ramach projektu unijnego wykonane zostaną również modernizacje ulic: Młyńskiej, Pocztowej i Gazowej. Zaplanowano również budowę nowego zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do
ul. Dworcowej oraz wykonanie łącznika ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego. Z kolei dla sprawnego przejazdu pojazdów komunikacji publicznej rondo Sportowców będzie rondem turbinowym.

Jednym z ważnych punktów w projekcie jest budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej z zadaszeniem, jak również budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników czy zagospodarowanie zieleni. Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2.

Ponadto w ramach projektu nastąpi instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych (ITS), w szczególności systemów wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej.

Inwestycja w ramach ZIT

Realizacja projektu zostanie zakończona do 31 grudnia 2022 r. Jest to projekt strategiczny, złożony w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników:

  • długość wspartej infrastruktury rowerowej - 1,3 km,
  • całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej - 6,04 km,
  • całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej - 1,85 km,
  • całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbusowych - 4,19 km,
  • liczba rowerzystów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" - 6 114 sztuk,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 170,35 tony równoważnika CO2/rok,
  • liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej - 3 939 016 sztuk/rok,
  • liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 31 755 sztuk.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Miasto realizuje aktualnie 15 projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość opiewa na kwotę blisko 600 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi ponad 348 mln zł. Poza Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym dla LOF, wśród kluczowych projektów inwestycyjnych znajdują się również rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego, rewitalizacja części Śródmieścia, jak również budowa i modernizacja przystanków oraz węzłów przesiadkowych.

 

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.