4. odwodnienia tunelowe ESystem odwodnienia AS-S200K-T to specjalistyczne koryta odwadniające, które dzięki swojej konstrukcji dopuszczone są do stosowania w tunelach. Korytka w całości wykonane są z żelbetu, który jest materiałem niepalnym w przeciwieństwie do takich materiałów jak żywice (polimerobeton), PVC, PE, czy inne tworzywa sztuczne.

Monolityczna budowa koryt zapewnia niezawodność nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Niepalność, mrozoodporność oraz monolityczna konstrukcja z betonu zbrojonego zapewniają bezpieczeństwo powierzchni komunikacyjnych oraz stały odbiór wody opadowej. System przystosowany jest do odwodnienia liniowego tuneli oraz dróg prowadzonych w głębokim wykopie i zgłębieniach terenu. Korytka standardowe, ze skosem oraz przejazdowe w połączeniu ze studniami przeciwpożarowymi i rewizyjnymi, tworzą spójny system odwodnienia liniowego. Duża powierzchnia przekroju oraz gładka powierzchnia kanału pozwalają na zachowanie wysokiej przepustowości hydraulicznej oraz znacznej retencji wody deszczowej nawet przy niewielkich spadkach. Niewątpliwą zaletą systemu jest również zintegrowany z korytkiem krawężnik. Monolit umożliwia oszczędność czasu i miejsca w pasie ruchu, a także nie wymaga skomplikowanych rozwiązań montażowych jakie należy przewidzieć stosując odwodnienie liniowe przy tradycyjnym krawężniku.

2. odwodnienie tunelowe E 1. odwodnienie tunelowe E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. systemy tunelowe E

 

Obraz1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: artykuł sponsorowany, AS PPH Odwodnienia liniowe Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.