znicz21 czerwca 2017 r., po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 80 lat zmarł dr inż. Janusz Cieśliński, emerytowany starszy wykładowca Politechniki Krakowskiej, członek Rady Portalu Drogowego edroga.pl. Pogrzeb odbył się 23 czerwca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Dr Cieśliński prawie 40 lat pracował na Politechnice Krakowskiej w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej na Wydziale Inżynierii Drogowej, z czego kilkanaście lat jako zastępca dyrektora ds. dydaktyki. Był członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a także Wydziałowej Komisji ds. nowych programów nauczania.

Działałność dydaktyczną prowadził głównie na Wydziale Inżynierii Lądowej, ale także na Wydziale Transportu, Inżynierii Wodnej, Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadził wykłady dotyczące m.in. projektowania dróg, ulic i autostrad, budowy lotnisk, planowania układów komunikacyjnych, systemów transportowych, infrastruktury transportu, prawa budowlanego, prawa i polityki transportowej. Opublikował jako autor i współautor 35 artykułów i referatów. Był również współautorem "Wytycznych projektowania dróg i autostrad".  

Ponadto pracował jako projektant, kierownik zespołu projektowego, kierownik pracowni i naczelnik wydziału. W ramach tej działalności powstało ok. 350 opracowań studialnych i projektowych dotyczących autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i układów komunikacyjnych.

Był wielokrotnie odznaczany, m.in. srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, srebrną i złotą odznaką Przodujący Drogowiec, srebrną i złotą odznaką honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, złotą odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa, a także nagradzany przez Rektora Politechniki Krakowskiej, m.in. za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za współudział w pracy naukowo-badawczej, czy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odznaką honorową Politechniki Krakowskiej.

Łącząc się w smutku, redakcja składa wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom śp. Janusza Cieślińskiego.

Komentarze  
Filip
0 #1 Filip 2017-06-25 20:11
Spoczywaj w pokoju.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.