choszStartuje przebudowa ulicy Jagiełły i ulicy Drawieńskiej (dawna Dąbrowszczaków) w Choszcznie. To odcinki tras w ramach dróg wojewódzkich. Odpowiednio 160 i 175. W środę, 11 lipca 2018 roku nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy. W uroczystości udział wzięli m.in.: wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber, burmistrz Robert Adamczyk oraz przedstawiciele wykonawcy robót.

Inwestycja obejmuje przebudowę ponad 2 kilometrów drogowej infrastruktury. Wykonawcą prac, której w środę przekazany zostanie plac budowy, będzie konsorcjum firm PRD Nowogard S.A oraz MAZUR Goleniów. Ulica Jagiełły leży w ciągu DW 160, a ulica Drawieńska (dawna Dąbrowszczaków) DW 175. Przedsięwzięcie uwzględnia także remont fragmentów ulic: Stargardzkiej i Wolności.

- Zakres tej inwestycji jest bardzo duży, ale najważniejszym jest fakt, iż sfinansowana będzie z kilku źródeł, a na dodatek zakres drogowy zrealizowany zostanie wraz z całą infrastrukturą miejską, czyli wszystkim tym, co znajduje się pod i w pasie drogowym. Traktujemy to, jako rodzaj eksperymentu i nie ukrywam, że właśnie ten choszczeński model w przyszłości chcielibyśmy wdrażać również w innych miastach. W trakcie modernizacji z pewnością pojawią się utrudnienia, bo w całości przebudowane zostaną dwie główne arterie miasta - przyznał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

Zakres robót obejmuje modernizację nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych oraz budowę zatok postojowych i autobusowych oraz elementów spowalniających ruch (wysepki i azyle dla pieszych), a także przebudowę istniejących zjazdów. W planach uwzględniono również renowację kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, nasadzenie krzewów oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

- Już w 2015 r. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przeprowadził szczegółowe pomiary ruchu w Choszcznie. Badania miały wskazać na najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno z punktu widzenia zarządcy, jak i użytkowników dróg. Początkowo brano pod uwagę obwodnicę miasta, ale ze względu, że liczba pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających jest zbliżona na wszystkich jego wlotach oraz wylotach, i że ruch ma charakter głównie miejski lub podmiejski, zdecydowano o modernizacji wewnętrznych ciągów komunikacyjnych - podkreślił dyrektor ZZDW w Koszalinie Michał Żuber.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2019 roku. Szacowana wartość kontraktu wyniesie ponad 26 mln zł. Dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020 oscyluje na poziomie około 22 mln zł. Wkład własny Urzędu Marszałkowskiego to blisko 4,5 mln zł. Tylko do tej części przedsięwzięcia Gmina Choszczno dołoży prawie 800 tys. zł. To jednak nie wszystko. Jak zaznaczył jej burmistrz Robert Adamczyk samorząd miejski przygotowując się do planowanej inwestycji na ulicach stanowiących odcinki wspomnianych obu dróg wojewódzkich, przeznaczył 12 mln zł m.in. na opracowanie dokumentacji, wykupy nieruchomości czy modernizację sieci wodnej, kanalizacyjnej i sanitarnej.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.