KrkRynekOd przyszłego roku płyta Rynku Głównego i otaczające ją ulice będą jeszcze bardziej chronione. Chodzi o takie sytuacje, gdy w tej wyjątkowej przestrzeni organizowane są np. imprezy masowe, wymagające użycia ciężkiego sprzętu i montażu konstrukcji, po których nawierzchnia może wymagać naprawy.  Od 2017 r. organizatorzy takich wydarzeń będą wcześniej zobowiązani do wpłacenia kaucji i wykupienia ubezpieczenia, co pokryje koszty ewentualnych szkód.

- Organizatorzy dużych imprez za każdym razem dostają od nas wytyczne gdzie mogą wjechać, jakie podkłady powinni zastosować, ale i tak zdarzają się sytuacje, że nie stosują się do tych zasad. Potem bardzo trudno jest wyegzekwować od nich zapłatę a nie chcemy by ZIKiT wykonywał remont z własnych środków – mówi Andrzej Olewicz, z-ca dyrektora w ZIKiT.Być może takie zobowiązania finansowe spowodują, że firmy i przewoźnicy będą bardziej ostrożni w trakcie pracy na Rynku.

Ponadto w czasie dużych rozładunków, podczas których ryzyko pojawienia się szkód jest największe, będą uczestniczyć pracownicy ZIKiT. Powstaną też specjalnie chronione strefy, np. nad Muzeum Historycznym zlokalizowanym w Podziemiach Rynku czy nad kanałem technologicznym prowadzącym od Wieży Ratuszowej do Sukiennic, gdzie wjazd pojazdów będzie ograniczony.

- Akurat do końca roku będziemy mieć gotową wideo rejestrację i bez problemu później ustalimy, czy płyta Rynku lub jej okolica nie została uszkodzona. Warto zaznaczyć, że płyta Rynku Głównego wykonana jest z płyt granitowych co powoduje, że jest bardziej narażona na zniszczenia wywołane obciążeniami dynamicznymi lub statycznymi pochodzącymi od ruchu samochodów ciężkich lub ustawionych konstrukcji czy obiektów w porównaniu z nawierzchnią wykonaną z kostki granitowej – dodaje dyrektor Olewicz.

Inspektorzy ZIKiT z zespołu Pasa Drogowego potwierdzają, że po niemal każdej dużej imprezie, nawierzchnia na Rynku lub otaczających go dróg jest bardziej lub mniej uszkodzona.

Kaucja będzie uzależniona od tonażu pojazdu wjeżdżającego w obszar Starego Miasta, podobnie jak wjazd na ulice prowadzące na Mały Rynek , Plac Szczepański czy Plac Mariacki.  Zniszczenia, które będzie pokrywać kaucja, nie muszą być mechaniczne, ale np. także tego typu jak rozlanie oleju czy innej szkodliwej substancji.

 

 

Źródło: ZIKIT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.