transport 2262256 1280Ozonowanie ulic to skuteczny i bezpieczny sposób walki z koronawirusem. Od początku kwietnia przeprowadzono ponad 100 akcji dezynfekcyjnych obejmujących najważniejsze miejskie przestrzenie i ulice.

Dezynfekcja wodą wysoko ozonowaną pomaga zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa i ma pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualna sytuacja epidemiczna w Warszawie i w Polsce wciąż jest niestabilna, dlatego stolica intensyfikuje działania zapobiegawcze.

Ulice zdezynfekowane
Za czyszczenie ulic odpowiadają dwie miejskie jednostki – Zarząd Oczyszczania Miasta i Zarząd Zieleni. Dezynfekcja prowadzona jest mechanicznie przy użyciu polewaczek, które zraszają wysoko ozonowaną wodą tereny przylegające do ulic – chodniki, przystanki, infrastrukturę porządkową. To wydajny sposób obejmujący w krótkim czasie obszerne rejony miasta. Prace prowadzone są trzy razy w tygodniu i obejmują setki kilometrów ulic.
Do tej pory ozonowaniem zostało objętych prawie 6900 km ulic oraz ok. 6,676 mln m2 powierzchni przestrzeni miejskiej, w tym m.in. 1219 przystanków komunikacji miejskiej (932 autobusowych, 278 tramwajowych, 9 tramwajowo-autobusowych – suma dezynfekcji przystanków - 7001), otoczenie szpitali i domów pomocy społecznej (60 lokalizacji), okolice żłobków i przedszkoli (1039 lokalizacji) czy place zabaw i siłownie plenerowe (136 lokalizacji).
Polewaczki wyjeżdżają o północy i docierają do każdej z dzielnic Warszawy. Na dezynfekowanych trasach znajdują się kluczowe miejsca w przestrzeni publicznej, m.in: węzły przesiadkowe, zespoły przystanków, główne trakty komunikacyjne z dużą liczbą przystanków autobusowych i tramwajowych czy okolice szpitali.

Bezpieczny sposób na walkę z wirusem
Wysoko ozonowana woda jest bezpieczna dla ludzi, środowiska naturalnego, urządzeń i infrastruktury. Nie wprowadza do środowiska sztucznych pierwiastków, ponieważ do jej produkcji potrzebne są woda, tlen i energia elektryczna. Można ją wykorzystać zarówno do mycia powierzchni jak i rozpylania. Działa szybciej na bakterie i wirusy niż inne środki dezynfekcyjne.


Regularne porządki
Walce z wirusem sprzyja regularne sprzątanie miasta. Zamiatanie i mycie ulic prowadzone jest systematycznie od wiosny do jesieni i obejmuje każdego tygodnia 1300 km dróg. Myte są także chodniki przy Krakowskim Przedmieściu, Świętokrzyskiej i Nowym Świecie oraz kilkanaście przejść podziemnych, wiaty przystankowe czy kosze na śmieci.

 

Źródło: Urząd Miasta Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.