Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Skrzyżowanie budzące kontrowersję.

Skrzyżowanie budzące kontrowersję. 5 lata 2 miesiąc temu #4349

  • wiluking
  • wiluking Avatar
Witam. Czy w przedstawionej sytuacji jadąc na wprost, ale zjeżdżając z drogi głównej należy puścić kierunek w lewo?
17887384_1287845417979086_1956549758_o.png


17968161_1287843987979229_363910999_o.png


18042734_1287849404645354_164795403_o.png
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Skrzyżowanie budzące kontrowersję. 5 lata 2 miesiąc temu #4372

  • Ryszard R. Dobrowolski
  • Ryszard R. Dobrowolski Avatar
Zanim odpowiem na to pytanie pragnę przypomnieć, że Kodeks drogowy z 1983 roku nie obowiązuje już od dwóch dekad. Aktualnie obowiązujące akty normatywne dotyczące zasad ruchu drogowego to ustawa Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku i rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z roku 2002, dostosowane co do zasady do Porozumień europejskich i wymagań obowiązującej Polskę od 1988 roku Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym i znakach.

Niestety to OBOWIĄZUJĄCE prawo jest od lat podważane przez wielu nadal wpływowych byłych i obecnych urzędników bezkrytycznie zapatrzonych w prawo federalne USA oraz współtwórców prawa z 1983 roku. Z powodu braku właściwej wiedzy i szacunku dla prawa i rodaków, to obecne bezkarnie interpretują bez jakiegokolwiek upoważnienia wg swoich wymysłów i prawa z 1983 roku. Ma to miejsce w GDDKiA w zakresie nieuprawnionego znakowania oraz w WORD w zakresie szkolenia i egzaminowania.

W związku z powyższym na tak zadane pytanie mamy dwie zupełnie przeciwstawne odpowiedzi:

1) Wg WORD, by nie wymieniać z nazwiska „ekspertów”, kierujący powinien włączyć prawy kierunkowskaz, by poinformować innych kierujących, że zamierza pojechać na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, natomiast jadąc prosto by wjechać na drogę podporządkowaną nie musi włączać żadnego kierunkowskazu, natomiast
2) Zgodnie z obowiązującym prawem ustawowym kierujący kontynuujący jazdę drogą z pierwszeństwem nie włącza kierunkowskazu informując w ten sposób innych kierujących, że będzie kontynuował jazdę tą drogą bez zamiaru jej opuszczania, natomiast zamierzając opuścić drogę z pierwszeństwem w celu wjazdu na drogę podporządkowaną ma obowiązek zbliżyć się do osi jezdni i włączyć lewy kierunkowskaz. Nie ma znaczenia czy będzie kręcił kierownicą czy nie..

Nie podlega dyskusji, że na każdym skrzyżowaniu dróg kierujący, jeśli nie zabrania mu tego oznakowanie, lub tak jak tu konstrukcja, może pojechać prosto, w prawo lub w lewo. Na omawianym skrzyżowaniu kierujący może pojechać w prawo lub prosto.

Wg WORD jadący na wprost nie skręca, ba nie kręci nawet kierownicą, a jeśli tak to niczego nie musi sygnalizować. Jeśli postanowi pojechać w prawo to ma obowiązek poinformować o tym zamiarze zawczasu i wyraźnie innych kierujących. Gdyby droga biegła identycznie, ale nie krzyżowała się z żadną inną drogą i samotnie biegła po łuku, to wtedy kierujący nie mając możliwości wyboru kierunku jazdy nie musi włączać kierunkowskazów.

Wydaje się to być oczywiste, logiczne i zgodne z obowiązującym prawem. Niestety tylko się wydaje i to tylko wtedy gdy droga z pierwszeństwem ma tak jak na zdjęciu tylko jeden pas ruchu w jednym kierunku lub gdy skrzyżowanie ma klasyczny układ jezdni.
Niestety prawo korporacyjne obowiązujące bezprawnie w WORD jest sprzeczne z obowiązującym prawem ustawowym, gdyż kierujący ma obowiązek sygnalizować zawczasu i wyraźnie zamiar ZMIANY KIERUNKU JAZDY, a nie wskazywać kierunkowskazem w jakim kierunku zamierza się udać, co tu, tak samo jak na obiektach złożonych nie jest tym samym.

Zobaczmy teraz jak to wygląda w rozumieniu obowiązującego prawa.
Zacznijmy od tego, że pomysł na organizację ruchu na skrzyżowaniach na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek zasadza się na założeniu, że jazda drogą głównego ciągu ze względu na klasę drogi, natężenie ruchu czy komunikację zbiorową, ma być płynna z ograniczoną do niezbędnego minimum ilością niebezpiecznych manewrów, do których zalicza się zmianę kierunku jazdy (art. 22.1, art. 22.2 i art. 22.5 prd). Uzyskano to przez zmianę przebiegu drogi tak, by to droga zmieniała swój kierunek, a nie poruszający się nia kierujący.

Przed wjazdem na dowolne skrzyżowanie w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 prd), niezależnie od jego oznakowania, czyli jego organizacji ruchu, kierujący wybiera zamierzony kierunek, ale wbrew twierdzeniu WORD nie wskazuje go kierunkowskazami, gdyż wskazania zamierzonego kierunku jazdy nie przewiduje żaden przepis prawa. Każdy kierujący porusza się na skrzyżowaniu w wybranym kierunku właściwie co do miejsca na drodze i jego oznaczenia sygnalizując jedynie zamiar zmiany kierunku jazdy w rozumieniu art. 22 ustawy oraz art. 16 Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym.

Oczywistym jest, że kierujący który skręci w lewo lub w prawo z drogi po której się porusza opuści tą drogę, a zatem zmianą kierunku jazdy wymagającą zastosowanie się kierującego do wymagań art. 22 prd, w tym do zajęcia właściwego miejsca na drodze i sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy, jest skręt w lewo lub w prawo w celu wjazdu na inną drogę lub przydrożną nieruchomość.

W rozpatrywanym przypadku kierujący jadący drogą z pierwszeństwem ma obowiązek jechać przy jej prawej krawędzi niczego nie sygnalizując, zaś gdyby postanowił opuścić drogę z pierwszeństwem w celu wjazdu na drogę podporządkowaną ma obowiązek postępować zgodnie z art. 22 prd, czyli najpierw zbliżyć się do osi jezdni, włączyć lewy kierunkowskaz w celu sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy w lewo i opuścić drogę z pierwszeństwem na skrzyżowaniu. To czy kręci kierownicą czy nie, nie ma tu znaczenia.

rysunek-1.jpg


Wg prawa korporacyjnego WORD kierujący powinien włączyć prawy kierunkowskaz, by poinformować innych kierujących, że zamierza pojechać na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, a jadąc prosto by wjechać na drogę podporządkowaną nie musi włączać żadnego kierunkowskazu, natomiast
zgodnie z obowiązującym prawem ustawowym kierujący kontynuujący jazdę drogą z pierwszeństwem nie włącza kierunkowskazu informując w ten sposób innych kierujących, że będzie kontynuował jazdę tą drogą bez zamiaru jej opuszczania, a zamierzając opuścić drogę z pierwszeństwem w celu wjazdu na drogę podporządkowaną ma obowiązek zbliżyć się do osi jezdni i włączyć lewy kierunkowskaz.

Nie podlega dyskusji, że na każdym skrzyżowaniu dróg kierujący, jeśli nie zabrania mu tego oznakowanie lub uniemożliwia konstrukcja skrzyżowania, może pojechać prosto, w prawo lub w lewo. Na omawianym skrzyżowaniu kierujący może pojechać tylko w prawo lub prosto.

Wg prawa korporacyjnego WORD jadący na wprost do przeciwległego wylotu nie skręca, ba - nawet nie kręci kierownicą, a jeśli tak to niczego nie musi sygnalizować. Jeśli postanowi pojechać w prawo to ma obowiązek włączając prawy kierunkowskaz poinformować o tym zamiarze zawczasu i wyraźnie innych kierujących.

Wydaje się to być oczywiste, logiczne i zgodne z obowiązującym prawem. Niestety tylko się tak wydaje i to tylko wtedy gdy droga z pierwszeństwem ma tylko jeden pas ruchu w jednym kierunku.

Niestety prawo korporacyjne obowiązujące bezprawnie w WORD jest sprzeczne z obowiązującym prawem ustawowym, gdyż kierujący ma obowiązek sygnalizować zawczasu i wyraźnie zamiar ZMIANY KIERUNKU JAZDY, a nie wskazywać kierunkowskazem w jakim kierunku zamierza się udać, co tu, tak samo jak na obiektach złożonych nie jest tym samym.

Zobaczmy teraz co na ten temat mówi wprost obowiązujące prawo. Zacznijmy od tego, że pomysł na organizację ruchu na skrzyżowaniach na których droga z pierwszeństwem zmienia swój kierunek zasadza się na założeniu, że jazda drogą układu podstawowego (w ciągu drogi głównej) ze względu na klasę drogi, natężenie ruchu czy komunikację zbiorową, ma być płynna z ograniczoną do niezbędnego minimum ilością niebezpiecznych manewrów, do których zalicza się zmianę kierunku jazdy (art. 22.1, art. 22.2 i art. 22.5 prd). Uzyskano to przez zmianę przebiegu drogi tak, by to droga zmieniała swój kierunek, a nie poruszający się nią kierujący w stosunku do jej podłużnej osi, albo inaczej, w stosunku do przebiegu pasów ruchu i jezdni.

Przed wjazdem na dowolne skrzyżowanie w rozumieniu zasad ruchu (art. 2.10 prd), niezależnie od jego oznakowania, czyli jego organizacji ruchu, kierujący wybiera zamierzony kierunek, ale wbrew twierdzeniu WORD nie wskazuje go kierunkowskazami, gdyż wskazania zamierzonego kierunku jazdy nie przewiduje żaden przepis prawa.

Każdy kierujący porusza się na skrzyżowaniu w wybranym kierunku właściwie co do miejsca na drodze i jego oznaczenia sygnalizując jedynie zamiar zmiany kierunku jazdy w rozumieniu art. 22 ustawy oraz art. 16 Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym.

Oczywistym jest, że kierujący który skręci w lewo lub w prawo z drogi po której się porusza opuści tą drogę, a zatem zmianą kierunku jazdy wymagającą zastosowanie się kierującego do wymagań art. 22 prd, w tym do zajęcia właściwego miejsca na drodze i sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy, jest skręt w lewo lub w prawo w celu wjazdu na inną drogę lub przydrożną nieruchomość.

rysunek-2.jpgKierujący jadąc drogą z pierwszeństwem bez zamiaru jej opuszczenia, lub zawrócenia na niej, ma obowiązek jechać przy jej prawej krawędzi (art. 16.4 prd) bez względu na jej przebieg i niczego nie sygnalizować. Przy kilku pasach ruchu, jeżeli pas po prawej jest zajęty, może jechać pasem obok, pamiętając, że na skrzyżowaniu nie ma prawa zmieniać pasów ruchu i jeżeli skrzyżowanie nie jest kierowane nie ma też prawa wyprzedzać na nim pojazdów silnikowych. Gdyby postanowił opuścić drogę z pierwszeństwem w celu wjazdu na drogę podporządkowaną znajdującą się po lewej stronie drogi z pierwszeństwem ma obowiązek postępować zgodnie z art. 22 prd, czyli najpierw zbliżyć się do osi jezdni zmieniając ewentualnie w tym celu pas ruchu, włączyć lewy kierunkowskaz by zasygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy w lewo i opuścić drogę z pierwszeństwem. Nie ma znaczenia czy będzie przy tym kręcił kierownicą czy nie i pod jakim kątem biegnie droga podporządkowana. Na rysunku jedzie na skrzyżowaniu na wprost do przeciwległego wylotu wykonując w tym celu manewr zmiany kierunku jazdy (skrętu z drogi) w lewo.
Ostatnio zmieniany: 5 lata 2 miesiąc temu przez .
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.134 s.