Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: pytanie od czytelnika: szerokość pasa ruchu

pytanie od czytelnika: szerokość pasa ruchu 3 lata 7 miesiąc temu #4387

Między jakimi elementami należy mierzyć szerokość pasa ruchu?

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nie ma nigdzie jednoznacznie wyjaśnionej tej kwestii. Również w Ustawie o drogach publicznych brak jest jednoznacznych definicji w tym zakresie.
Główny problem w moim przypadku dotyczy dróg jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju szlakowym i choć sprawa wydaje się błaha jednak nastręcza wielu problemów na linii zarządca drogi, projektant i nadzór budowlany, gdyż każdy z tych uczestników procesu budowlanego inaczej intepretuje zapisy szerokości pasa ruchu i jak go należy mierzyć.
Dla jednych szerokość pasa ruchu jest to połowa jezdni a dla innych jest to szerokość między linią osiową a krawędzią linii krawędziowej (linia krawędziowa zaliczana jest jako pobocze) w związku z czym problematyczne jest zaprojektowanie i wykonanie drogi o zadanej szerokości pasa ruchu.
Wskazać należy iż w w/w rozporządzeniach nigdzie nie znalazłem konkretnego schematu ukazującego takie elementy jak jezdnia i pas ruchu na których wniesione byłyby linie krawędziowe oraz pobocze.

Każda ze stron w tej sprawie ma jednocześnie racje i jej nie ma gdyż przepisy są dość niejasne w tym zakresie.
Dla przykładu jedni dają dla przykładu rys. 2.2.2.1 b) (zał. Nr 2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. według którego połowa jezdni może być traktować jako pas ruchu, a drudzy wskazują na sam zapis pkt. 2.2.2 że jest niezgodny z tym rysunkiem i linię krawędziową stosuje się w celu oddzielenia jezdni od pobocza lub pasa awaryjnego.
Jako potwierdzenie tezy że połowa jezdni to pas ruchu jedni dają przykład rys. 7.2 (zał. Nr 4) w/w rozporządzenia który określa „Lokalizacje stalowych barier ochronnych przy krawędzi pasa ruchu przy braku utwardzonego pobocza” drudzy jako kontrargument podają fragment zapisów pkt. 1.3 (zał. nr 2) gdzie jest napisane „Na autostradach drogach ekspresowych i drogach dwujezdniowych zaleca się dla linii krawędziowych stosowanie oznakowania grubowarstwowego profilowanego lub strukturalnego powodującego podczas najechania na linię powstania efektu akustycznego ostrzegającego kierującego że zjechał poza pas ruchu”.

Takich argumentów każda ze stron ma jeszcze kilka ale jak wynika z przykładów nie jest to w sposób jednoznacznie określony a tym samym rodzi wiele problemów natury techniczno – projektowo – odbiorowych przy jednoczesnym bezpośrednim wpływie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W szczególności na drogach klasy Z po których porusza się ruch pojazdów ciężkich (tzw. TIR-ów) rodzi to wiele problemów gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami szerokość pasa ruchu wynosi tam jedynie 3m przez co często dochodzi do zniszczeń poboczy czy nawet wypadków.

Wskazać należy, iż dotychczas nie było z tym większego problemy gdyż warunki techniczne odnośnie szerokości pasa ruchu dopuszczały pas ruchu w przedziale szerokości np. klasa G” 3-3,5m a teraz tylko 3,5m więc warunek szerokości był spełniony praktycznie zawsze i np. nadzór budowlany uznawał wcześniej iż pas ruchu był zgodny z przepisami.
Ostatnio zmieniany: 3 lata 7 miesiąc temu przez Redakcja - edroga.pl.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a): osakpzdw
Czas generowania strony: 0.212 s.