Bezpieczna sytuacja sanitarno-epidemiologicznaSytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Polsce jest stabilna i z całą pewnością pozwala na bezpieczny pobyt kibiców i gości turnieju EURO 2012 w naszym kraju – informuje Ministerstwo Zdrowia.

W związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce nie obserwuje się epidemicznego występowania żadnych chorób zakaźnych. Dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi wyszczepialności (95 i więcej proc. w każdej grupie wiekowej) Polska ma znacznie lepsze wskaźniki niż wiele krajów Europy Zachodniej uczestniczących w turnieju (m.in. niż Irlandia).

Polskie służby sanitarne popierają apele skierowane do kibiców o wykonanie szczepień ochronnych przed przyjazdem do Polski. Są to zalecenia standardowe, dotyczące największych imprez masowych na świecie. Takie działania ograniczają ryzyko pojawienia się ognisk chorób zakaźnych w Polsce.

Ministerstwo ponadto dementuje doniesienia o występowaniu w Polsce przypadków botulizmu czy wścieklizny. Od ok. 20 lat nie było w Polsce ani jednego przypadku zachorowania na botulizm na skutek spożycia żywności z obrotu handlowego. Od kilkunastu lat nie zanotowano również zachorowań na wściekliznę.

W ostatnich latach odnotowano wyraźny spadek liczby zachorowań na WZW A. W Polsce nie obserwuje się występowania dużych ognisk epidemicznych, a jedynie pojedyncze, będące przede wszystkim skutkiem wyjazdów turystycznych do krajów o wysokiej endemiczności występowania zakażeń HAV.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.