obd.trojmiastaGdańsk uzyskał satysfakcjonujące zmiany w sprawie carsharingu (współdzielenie samochodów). Negocjacje dot. usługi carsharingu (tzw. współdzielenie samochodów), toczone pomiędzy magistratami gdańskim i gdyńskim, przy wsparciu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot, znalazły swój pozytywny finał. Zgodnie z postulatami Gdańska, projekt będzie zmierzał do metropolitalnego zasięgu oraz maksymalnej integracji z innymi usługami komunikacji publicznej.


Urząd Miejski w Gdańsku od dawna potwierdzał pełne poparcie dla idei carsharingu, rozumianej jako kolejne ogniwo w łańcuchu ekomobilności, od lat wspólnie promowanej na obszarze metropolii.

- To rozwiązanie, które może przynieść szereg korzyści mieszkańcom i turystom, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Należy podkreślić, że przedsięwzięcia dotyczące komunikacji dla wszystkich mieszkańców naszej metropolii warto realizować na całym jej obszarze i w skoordynowaniu z już podjętymi działaniami. List intencyjny, proponowany przez Gdynię, tego do końca nie odzwierciedlał. Dlatego zwróciłam się do prezydentów i burmistrzów, deklarujących zaangażowanie w ten projekt, aby te racje uwzględnić i rozwijać usługę w wymiarze metropolitalnym, który przyniesie najlepsze efekty - zapewnia Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Miasto Gdańsk zawsze stara się być partnerem dla innych gmin gotowym do racjonalnej współpracy. Cieszę się, że nasze argumenty zostały wysłuchane i dziękuję naszym partnerom za kompromisową postawę - dodaje.


Z kolei, Gdynia postulowała, aby proponowane przez Gdańsk dalsze prace merytoryczne nie wstrzymywały uruchomienia usługi w wybranych gminach - sygnatariuszach listu intencyjnego, na co ostatecznie również przystali włodarze Gdańska, uznając, że konsultacje mogą się toczyć równolegle. Zbliżonymi inicjatywami do omawianej są, realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, projekty Biletu Metropolitalnego oraz Roweru Metropolitalnego. Kształt i zakres obu przedsięwzięć został wspólnie wypracowany na forum Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.


- Carsharing warto włączyć do platformy biletu metropolitalnego oraz w przyszłości do taryfy, która promować będzie dojazdy do węzłów przesiadkowych. Skoro udało się to nam wspólnie dochodzić do dobrych rozwiązań metropolitalnych, mam nadzieję, że i w tym przypadku sobie poradzimy. Liczę na to, że uruchomienie tego projektu już teraz, w formie swego rodzaju pilotażu, pozwoli nam zebrać cenne doświadczenia, które korzystnie przełożymy na integrację z systemem i rozwój tej usługi - wyjaśnia Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska, ds. polityki komunalnej.

W obliczu wypracowanego porozumienia samorządów, Gdańsk potwierdził chęć podpisania listu intencyjnego w sprawie uruchomienia usługi współdzielenia samochodów dla potrzeb mieszkańców i firm Obszaru Metropolitalnego, co nastąpi 28 sierpnia, o godz. 9:00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Warunkiem uruchomienia CarSharingu w Trójmieście jest posiadanie floty pojazdów niskoemisyjnych/hybryd, które z czasem zastąpione zostaną flotą samochodów elektrycznych. Jak czytamy w liście intencyjnym, termin zastąpienia samochodów niskoemisyjnych, samochodami na prąd ma nastąpić w momencie zapewnienia infrastruktury, czyli przede wszystkim stacji ładowania, co miasta wstępnie oszacowały na rok 2020.

Za zalety CarSharingu miasta uznały: możliwość posiadania samochodu bez konieczności kupowania, możliwość korzystania z różnorodnych form ekologicznego transportu. Ważnym argumentem przemawiającym za usługą jest też „ zmniejszanie liczby samochodów, które są użytkowane w sposób sporadyczny i/lub stanowią obciążenie dla systemu transportowego oraz parkingowego” oraz „zastępowanie samochodów, które ze względów technologicznych stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego, flotą nowoczesnych, niskoemisyjnych
samochodów współdzielonych”, czytamy w podpisanym dziś przez PANEK S.A. liście intencyjnym.

Samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumii i Wejcherowa zadeklarowały wsparcie inicjatywy CarSharingu, które może polegać na ustanowieniu preferencyjnych stawek za parkowanie, warto dodać przy tej okazji, że w Warszawie, gdzie CarSharing działa od czerwca, żadnych ulg nie zastosowano. Dodatkowo, trójmiasto może udostępnić specjalne miejsca dla samochodów CarSharingowch, na ich wyłączny użytek w strefie miejskiej i poza nią. Nie bez znaczenia jest też chęć pomocy w promocji usługi i przybliżania idei współdzielonej mobilności mieszkańcom. Decyzja o udzielonym wparciu zostanie określona przez każdy z samorządów indywidualnie, „w zależności od przyjętych strategii rozwoju, funkcjonujących rozwiązań w obszarze transportu i organizacji ruchu.”

Poparcie dla projektu wyraziły też firmy: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Stowarzyszenie Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Innobaltica Sp. z o.o., które zaproponowały swoje wsparcie przy rozwoju rozwiązań proekologicznych.

PANEK CarSharing zadeklarował, że samochody w Trójmieście pojawią się już w styczniu 2018 roku. Sposób wypożyczenia i warunki będą takie same jak w uruchomionym już CarSharingu w Warszawie.

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku, PANEK S.A.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.