s1W Legnicy istnieje sieć ścieżek rowerowych o długości ok. 30 km. Środki na ich budowę pochodzą głównie z budżetu miasta. Rozwój infrastruktury rowerowej jest stałym elementem proekologicznej i inwestycyjnej polityki samorządu. W 2016 roku powstają kolejne trasy rowerowe, jako przedsięwzięcia towarzyszące dwóm wielkim inwestycjom drogowym: przebudowie ulicy Jaworzyńskiej oraz budowie zbiorczej drogi południowej. 

W trakcie przebudowy Jaworzyńskiej powstaje ok. 3 km ścieżek rowerowych z kostki betonowej, biegnących od ulicy Grabskiego do Obwodnicy Zachodniej. Podobną długość i technologię będą miały ścieżki budowane wzdłuż zbiorczej drogi południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej. Około 200 metrów to długość planowanej nowej asfaltowej ścieżki wzdłuż ul. Koskowickiej, łączącej osiedle Piekary A z granicą miasta.
Obecnie w trakcie przebudowy z szutrowych na asfaltowe są ścieżki o długości ok. 1600 metrów przy al. Piłsudskiego, na odcinku od wiaduktu do Ronda Niepodległości.
Trudno jest oszacować koszty budowy ścieżek rowerowych w ramach wielkich drogowych inwestycji. Natomiast z doświadczenia wynika, że w Legnicy nowocześnie wykonana i oznakowana ścieżka o szerokości 2,5 metra i długości kilometra kosztuje ok. 600 tys. zł. W tym sezonie miasto wzbogaciło infrastrukturę potrzebną rowerzystom o samoobsługową stację naprawczą w parku Miejskim.

s2

Źródło: UM Legnicy

Komentarze  
Wiktorek
0 #1 Wiktorek 2016-08-09 20:56
Dwa błędy:
- W Polsce nie ma ścieżek a są drogi rowerowe.
- Droga rowerowa nie powinna być robiona z kostki.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Ktosiek
0 #2 Ktosiek 2016-08-17 09:27
Cytuję Wiktorek:
Dwa błędy:
- W Polsce nie ma ścieżek a są drogi rowerowe.
- Droga rowerowa nie powinna być robiona z kostki.


Polecam Rozporządzenie MITiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), a w nim Rozdział 9 zatytułowany "Ścieżki rowerowe"...
No i kostka betonowa jest dopuszczalna na DDR, o ile jest bezfazowa.
Pozdrawiam
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.