Warszawa: pociągiem na lotnisko z centrum stolicy w 20 minutPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otwierają połączenie kolejowe, które zapewni szybkie i sprawne  połączenie centrum Warszawy z Lotniskiem Chopina.

Trasa, na którą 1 czerwca wyruszyły pociągi dwóch przewoźników – warszawska Szybka Kolej Miejska i  Koleje Mazowieckie, będzie służyła nie tylko pasażerom odlatującym i przylatującym na lotnisko Chopina, ale  usprawni też codzienne podróże mieszkańców po Warszawie.

Inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich została zakończona w 2008 roku i polegała na przebudowie ponad ośmiokilometrowego odcinka torów między stacją Warszawa Zachodnia i Warszawa Okęcie, w trakcie której powstały dwa nowe przystanki osobowe - Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Żwirki i Wigury. Nowe przystanki mają duże znaczenie dla przewozów pasażerskich w obrębie stolicy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudowały je w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych i dzielnic biurowych. Wybudowano również dwa nowe tory między stacją Warszawą Zachodnią a przystankiem Warszawa Aleje Jerozolimskie, co pozwoliło na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od podmiejskiego i zwiększenie przepustowości linii. Realizacja tego zadania kosztowała 223,6 milionów złotych.

Druga część  inwestycji pozwoliła na stworzenie sprawnego połączenia kolejowego z warszawskim lotniskiem. Roboty budowlane  rozpoczęły się 17 listopada 2009 roku, a  pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji uzyskano 18 maja 2012 roku. Na podziemnej stacji powstał wyspowy peron o długości 150 metrów, umożliwiający obsługę dwóch pociągów. Linia na przeważającej długości (1 183 m) przebiega w tunelu na głębokości do 5 metrów. W trakcie tego etapu inwestycji przebudowano również przystanek Warszawa Służewiec.

Budowa połączenia na lotnisko Chopina (od przystanku Warszawa Służewiec) objęła:

- budowę dwutorowej łącznicy o długości prawie 2 km, od przystanku osobowego Warszawa Służewiec  do stacji Warszawa Lotnisko Chopina wraz z budową  infrastruktury technicznej umożliwiającej bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów,

- kompleksową modernizację nawierzchni kolejowej toru nr 1 linii nr 8 na odcinku od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji Warszawa Okęcie,

- budowę podstacji trakcyjnej i nastawni dysponującej „OKL”,

- wykończenie i wyposażenie obiektu przeznaczonego na stację kolejową  Warszawa Lotnisko Chopina,

- przebudowę przystanku Warszawa Służewiec.

Całkowity koszt realizacji projektu inwestycyjnego wg umowy o dofinansowanie: 300 032 500,00 zł netto.

Efekty inwestycji:

- poprawa dostępności warszawskiego Lotniska Chopina dla pasażerów rozpoczynających bądź kontynuujących podróż z centrum Warszawy, poprzez stworzenie alternatywnego dla komunikacji drogowej połączenia kolejowego,

- skrócenie czasu dojazdu dla pasażerów z obszaru całej Polski poprzez stworzenie bezpośredniego połączenia Lotniska Chopina z dworcem kolejowym Warszawa Centralna. Czas przejazdu wynosi około 20 minut.

Dodatkowe informacje:

- maksymalna częstotliwość kursowania pociągów z i do stacji Warszawa Lotnisko Chopina: 6 par pociągów na godzinę. Ich obsługa zapewniona jest przez spółki samorządowe: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie Sp. z o.o;

- ogółem w trakcie prac budowlanych wydobyto ok. 200 000 m3 mas ziemnych (równowartość 15 tys. ciężarówek), zużyto 50 000 m3 betonu oraz 9 200 ton stali;

- przestrzeń tunelu jest wyposażona w system oddymiania przeznaczony do odprowadzania ciepła i dymu. Wentylację zapewnia system para wentylatorów oddymiających o wydajności 90m3/s.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.