handProgram priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) został rozszerzony o dwie nowe części. Obok pierwszej - E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu - drugą skierowano do beneficjentów I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a trzecią w szczególności do sektora ciepłowniczego.

Celem programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”  jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Został on przyjęty i ogłoszony w 2015 r. Obecny program zawiera następujące części:

Część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu dedykowana jest kompleksowemu wsparciu przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą m.in. zmniejszać szkodliwe emisje do atmosfery. Budżet programu to 1 mld zł. Nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ruszy 16 sierpnia i potrwa do 16 grudnia 2016 r.

Część 2) Współfinansowanie I Osi POIiŚ 2014-2020 oferuje niezbędne współfinansowanie krajowych inwestycji wspieranych w ramach I Osi POIiŚ 2014-2020. Budżet programu to 500 mln zł. Nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ruszy 16 sierpnia i potrwa do 30 stycznia 2017 r.

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze adresowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców z sektora ciepłowniczego, którzy chcieliby uzyskać wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie. Budżet programu to 1 mld zł. Nabór wniosków o preferencyjne pożyczki ruszy 16 sierpnia i potrwa do 16 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” dostępne są na stronie NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.