W Szkocji obniżono dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi kierowców. Obecnie wynosi on 0,5 promila i jest niższy niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii (0,8 promila). Nowe limity obowiązują od miesiąca.

W październiku ubiegłego roku jeden z brytyjskich instytutów przeprowadził sondaż na ten temat wśród ponad 2,5 tys. kierowców. Okazało się, że prawie 70 proc. z nich chciałoby nowy szkocki limit wprowadzić również w innych częściach kraju. Rząd nie planuje jednak takiej zmiany na terenie Anglii i Walii.

W Irlandii w 2011 roku również zmniejszono limity do 0,5 promila oraz 0,2 promila dla początkujących i zawodowych kierowców. Z kolei w Szwajcarii podobne zmiany wprowdzono w 2005 roku. W ciągu trzech lat (2005-2008) odnotowano 44-procentowy spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych związanych z alkoholem w porównaniu z latami 2002-2004.

Od początku 2015 roku, Litwa, w której dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowców wynosi 0,4 promila, wprowadziła zerowe limity dla początkujących i niektórych zawodowych kierowców.

Źródło: ETSC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.