Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  - Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 991
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 932
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 898
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 843
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 627
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 260
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 118
Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1271
Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1265
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 985
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 965
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 891
Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 549
Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 472
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 460
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 113
Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1387
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1337
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 123 poz. 835
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809
Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1778
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776
Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664
Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1591
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590
Ustawa z dnia 5 listopada 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1164
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 115 poz. 966
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 72 poz. 620
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1420
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1287
Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914
Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2008 nr 54 poz. 326
Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych
(plik PDF z ustawą)

Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1381
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz. U. 2007 nr 191 poz. 1373
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(plik PDF z ustawą)

Dz. U. 2007 nr 181 poz. 1286
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(plik PDF z ustawą )

Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2007 nr 123 poz. 845
Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(plik PDF z ustawą)

 

Dz.U. 2007 nr 57 poz. 381
Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz. U. 2007 nr 23 poz. 136
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1701
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1400
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

 

Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1497
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych
(plik PDF z ustawą)

 

 

Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1486
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)


Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1440
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

 

 

 

Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
(plik PDF z ustawą)

 

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 884
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2050
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1452
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1825
Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 2000 nr 86 poz. 958
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw.
(plik PDF z ustawą)

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(plik PDF z ustawą)