edroga006- W tym roku rząd zdecydował o przekazaniu największej, w stosunku do lat poprzednich, kwoty z rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej – poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami w KPRM.

Rząd przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Szef rządu podkreślił, że aby przeznaczone środki były optymalnie, i w jak największym stopniu wykorzystane, przekazuje koordynację i nadzór nad tym programem wojewodom. Jak mówił, to bardzo ważne zadanie, bardzo duża odpowiedzialność, która ciąży na wojewodach. - Jestem przekonany, że potraktujecie to państwo priorytetowo i polski system dróg lokalnych będzie się rozwijał w szybkim tempie - dodał premier.

- Budowa i remont dróg lokalnych to niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego i dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie m.in. tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych i zakładów produkcyjnych – stwierdził premier. Zdaniem Prezesa Rady Ministrów pozwoli to na bardziej dynamiczny rozwój gospodarki w poszczególnych województwach. Szef rządu dodał, że „drogi lokalne wymagają remontów, odbudowy, ale także nowych inwestycji” w gminach i powiatach, które do tej pory były zaniedbywane.

Do województwa świętokrzyskiego trafi dodatkowo ponad 25,5 mln zł, lubelskie otrzyma ponad 37 mln zł, a dolnośląskie 29 mln zł.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.