edroga615Samorządy Białegostoku, Łomży i Suwałk otrzymają 100% dofinansowania na najważniejsze inwestycje z punktu widzenia rozwoju regionu. To oznacza ponad 55,8 mln zł dodatkowych środków dla tych samorządów i województwa. Umowy dotyczą inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane z programu RPO WP 2007-2013.

Zwiększenie dofinansowania stało się możliwe po decyzji Komisji Europejskiej z 19 kwietnia 2016 r., która pozwoliła zwiększyć maksymalną wysokość współfinansowania projektów z zakresu transportu do 100 proc. oraz m.in. dzięki oszczędnościom, które powstały w trakcie realizacji poprzedniego RPOWP.

Wybrane do dofinansowania projekty z zakresu transportu pochodzą z listy projektów kluczowych. Środki otrzymają więc wszystkie projekty realizowane przez województwo i miasta Białystok, Łomżę i Suwałki, które znalazły się na tej liście.

Białystok otrzyma ponad 27 mln zł na trzy inwestycje związane z przebudową ulic w centrum miasta (893 tys. zł) i ul. Waszyngtona (25 mln zł) oraz budową przedłużenia ul. Świętokrzyskiej (1,2 mln zł).

Łomża otrzyma 9,7 mln zł na dwie inwestycje związane z usprawnieniem połączeń drogowych w granicach miasta. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego i inwestycje drogowe.

Suwałki otrzymają 10,5 mln zł na cztery inwestycje: przebudowę ul. Reja (3,3 mln zł), Bakałarzewskiej (253,5 tys. zł), przebudowę drogi wojewódzkiej nr 655 w graniach miasta (408,7 mln zł), przebudowę układu komunikacyjnego w śródmieściu (6,5 mln zł).

Inwestycje realizowane przez samorząd województwa zostaną wsparte kwotą ok. 8,5 mln zł. Chodzi o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 678 Białystok-Kleosin (4,6 mln zł) oraz zakup szynobusów (3,8 mln zł).

Źródło: Wrota Podlasia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.