edroga025Siedem samorządowych inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa. Ich realizacja pozytywnie wpłynie na rozwój regionu oraz lokalnych samorządów. Przyczyni się również do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Obecnie przekazana transza wynosi ponad 11,7 mln zł i obejmuje:

• rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604 przyczynią się do poprawy połączenia z drogą ekspresową S7, należącą do sieci TEN-T;

• budowę drogi gminnej od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna oraz budowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej nr 16, które przełożą się na poprawę dostępności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz zapewnią połączenie z drogą krajową nr 16, należącą do sieci TEN-T;

• budowę ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej nr 527 z drogą krajową nr 16 – węzeł Olsztyn Zachód, co przyczyni się do poprawy dostępności transportowej regionu oraz zapewni bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 16, należącą do sieci TEN-T;

• poprawę dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (droga krajowa nr 16): ul. Kolonia oraz ul. Suwalskiej przełoży się na poprawę połączenia z siecią TEN-T;

• przebudowę drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 lutego w Elblągu,co  przyczyni się do poprawy mobilności miejskiej;

- Z ogólnej kwoty prawie 55 mln zł zapisanej w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, samorząd Warmii i Mazur otrzymał już 15,3 mln zł - zaznaczył wiceminister Adam Hamryszczak.

Dodał, że wcześniej wkład budżetu państwa w wysokości ponad 3,6 mln zł otrzymały już cztery inne projekty infrastrukturalne realizowane w regionie.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.