excavators 800996 960 720Rozpoczęła się budowa pierwszych 15 km autostrady A2 od Warszawy ku wschodniej granicy Polski. Wykonawca, firma POLAQUA Sp. z o. o. zrealizuje kontrakt do czerwca 2020 r. za kwotę 502,5 mln.

 

Umowa zawarta w lipcu 2017 roku jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”.

W ramach zadania wybudowana zostanie dwujezdniowa trasa, po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas). Ponadto powstaną drogi obsługujące ruch lokalny, wybudowane zostaną: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).

W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostrada jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takiej jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

133 km autostrady wschodniej A2 w przygotowaniu:
- obwodnica Mińska Mazowieckiego - Siedlce (37,5 km), w realizacji koncepcja programowa (termin: luty 2019), realizacja P&B planowana na lata 2020-2023, łączny koszt realizacji ok. 1,7 mld zł.
- Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), podpisano umowę na koncepcję programową (wrzesień 2019), realizacja P&B planowana na lata 2021-2024, łączny koszt realizacji ok. 3 mld zł.
- Biała Podlaska - gr. państwa (32 km), 30 sierpnia br. ogłoszono przetarg na koncepcję programową, łączny koszt realizacji ok. 1,5 mld zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.