contentmap_plugin

budowa 04Prawie 300 mln zł będzie kosztowała ponad 12-kilometrowa obwodnica Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na to zadanie złożyła firma Budimex, która zobowiązała się wybudować drogę w niespełna 3 lata. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest we wrześniu br.

Nowa dwujezdniowa trasa o nawierzchni betonowej ominie Suwałki od zachodu i północy. Będzie zaczynała się na węźle „Suwałki Południe” (koniec obwodnicy Augustowa) i kończyła na węźle „Suwałki Północ” (bez tego węzła), a z istniejącą drogą krajową nr 8 będzie się łączyła jednojezdniowym łącznikiem.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowany zostanie węzeł Suwałki Południe, powstanie też nowy węzeł Suwałki Zachód. Planowana jest budowa siedmiu obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy, pięciu nad nią i jednego nad torami PKP.

Zadanie będzie realizowane w technologii nawierzchni cementowej. Budowa rozpocznie się prawdopodobnie w 2017 roku, a zakończy w połowie 2019.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.