contentmap_plugin

Buforowa 1 01 pngJedna z ważniejszych wrocławskich arterii komunikacyjnych - ul. Buforowa łącząca centrum miasta ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia i autostradą A4 - zostanie gruntownie przebudowana. Większość kosztów przebudowy ul. Buforowej to pieniądze z dolnośląskiej puli Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania, którą przeznaczył na inwestycję marszałek województwa przekracza 55 mln zł.

Modernizacja tej drogi to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców południowej części Wrocławia. Przebudowa ulicy Buforowej to inwestycja, na którą czekają zarówno mieszkańcy południowych osiedli Wrocławia, jak i kierowcy dojeżdżający do miasta od strony wschodniej obwodnicy Wrocławia i autostrady A4. Remont obejmie przebudowę 3 kilometrów drogi - od wiaduktu kolejowego nad ul. Bardzką do granicy miasta. Ulica zostanie nie tylko poszerzona, ale miejscami będzie wybudowana zupełnie nowa jezdnia, równoległa do obecnej trasy. Stara jezdnia pozostanie, ale przeznaczona będzie przede wszystkim dla autobusów komunikacji zbiorowej.

- Nowa ulica Buforowa to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców południowej części Wrocławia. Warto pamiętać, że po wybudowaniu ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia ulica ta będzie umożliwiała alternatywne i komfortowe połączenie z autostradą A4  – mówił Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.   

Inwestycję o łącznej wartości ok. 77 mln zł realizuje miasto poprzez spółkę Wrocławskie Inwestycje. W przetargu wybrano już wykonawcę prac - firmę Strabag. Cała przebudowa to bardzo duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim zostanie wybudowany nowy wiadukt kolejowy, powstanie też zupełnie nowy dwujezdniowy odcinek ulicy Buforowej oraz duże rondo. Kierowcy zyskają poszerzoną trasę, a piesi będą korzystać z nowych chodników. Wybudowane zostaną również zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe. Droga będzie oświetlona, a teren przyległy zazieleniony.

- Zakres prac czekających na wykonawcę jest bardzo szeroki. Jednym z największych zadań będzie budowa nowego wiaduktu kolejowego pod którym zmieszczą się dwie jezdnie, a w przyszłości również planowane jest torowisko tramwajowe – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze. Wykonawca gromadzi niezbędne dokumenty i pozwolenia, w tym czasie trwają przygotowania w miejscach gdzie powstanie nowa ulica. Powstaje już zaplecze budowy. Kolejnym etapem właściwych prac będą roboty ziemne. Większość prac nie będzie powodowała utrudnień w ruchu, a w późniejszym etapie wykonawca przygotuje objazdy. Jednak przez cały okres przebudowy, na ulicy Buforowej będzie utrzymana jej przejezdność. Nowa Buforowa ma zostać otwarta dla ruchu wiosną 2019 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Komentarze  
Ryszard Roman Dobrowolski
+1 #1 Ryszard Roman Dobrowolski 2017-10-26 20:00
Zainteresował mnie projekt organizacji ruchu na tym przyszłym rondzie. Przerażający jest nie tylko brak wiedzy, ale przede wszystkim brak wyobraźni, nie tylko u projektanta, gdyż ten nie musi mieć żadnych uprawnień z zakresu wiedzy o ruchu drogowym, ale przede wszystkim u konsultantów i zatwierdzających tą wypadkogenną organizację ruchu. Znowu zacznie się bezsensowne i sprzeczne z rzeczywistością pomstowanie o rzekomym braku przepisów, o całkowicie pozbawionej sensu potrzebie wprowadzenia do ustawy Prawo o ruchu drogowym definicji ronda, o niby rondach i nie rondach i innych irracjonalnych pomysłach, że o setkach szkół jego pokonywania nie wspomnę.

Wrocławska Policja niech już zacznie zbierać opinie prawne w związku z kolizjami między jadącymi prawym pasem ruchu i opuszczającymi rondo lewym pasem ruchu, oraz skręcającymi w prawo z jednopasowych wlotów oznaczonych znakiem C-12 bez strzałek kierunkowych . Dlaczego, pomimo że od zmiany naszego prawa upłynęło już prawie 20 lat, a od znowelizowania Konwencji wiedeńskiej 15 (do dziś nie ma tłumaczenia i ogłoszenia w Dz.U., a jesteśmy jej sygnatariuszem) , pomimo że wykształciliśmy tysiące inżynierów ruchu i prawników, wciąż jesteśmy mało odważni, zachowawczy, a może po prostu głupi, że pozwalamy na to bezprawie i samowolę urzędników?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.